Pasākuma afišas fragments

Diskusiju vakars Raiņa un Aspazijas mājā: Feminisms

Turpinot oktobrī notikušo diskusiju par tikumību Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas ielā 30), 6. novembrī plkst. 19.00 notiks žurnālistes Ritas Rudušas vadīts vakars par feminismu. Pasākumu ievirze ir saistīta ar mūsdienās aktuālām sociālpolitiskām tēmām, kas savulaik bija nozīmīgas arī Rainim un Aspazijai.

Daudz jau runāts no sieviešu emancipācijas, emancipācija, kura ir atsvabināšanās no visiem veciem aizspriedumiem, apkaro arī to, ka sievietes nekā nedrīkst zināt. Vai mūsu – latviešu sievietēm maz tādas attīstības vajadzīgs? Ērmoti, it kā latviešu sieviete būtu kāds citāds dabas produkts, ka tai nevajadzētu domu attīstības?

Aspazija, “Tikumības jautājums lugā Zaudētās tiesības”, pirmo reizi nolasīts 1894. gada 20. novembrī.

Rita Ruduša par diskusiju: “Par atspēriena punktu sarunai kalpojusi Aspazijas publicistika par sieviešu tiesībām. Aspazija jau 19. gadsimta beigās izvirzīja šo jautājumu publiskajā dienas kārtībā, pārliecinoši argumentējot, kāpēc sievietes izglītība un līdzdalība tautsaimniecībā un valsts pārvaldē ir visas sabiedrības interesēs. Vai un kā saruna par feminismu mainījusies kopš Aspazijas laikmeta? Diskusijā aplūkosim tēmu ietekmējošos faktorus – izglītība, populārās kultūras atsauces un politiskā retorika – un identificēsim tēmas galvenos nesējus publiskajā telpā, mēģinot saprast, kāda ir feminisma “temperatūra” šodienas Latvijas sabiedrībā.”

Diskusijā piedalās:

Inga Gaile – dzejniece, proziste un dramaturģe. Klāva Elsberga, Annas Dagdas fonda un Ojāra Vācieša prēmiju laureāte, Prozas lasījumu balvas ieguvēja. Dzejoļu krājumu “Laiks bija iemīlējies”, “Raudāt nedrīkst smieties”, “Kūku Marija” un “Migla” autore. “Sieviešu stendapa” izveidotāja.

Vents Vīnbergs – diplomēts arhitekts, kurš profesijā piedalās, par to rakstot, sarunājoties un vingrinoties scenogrāfijā.

Baiba Rubesa – biznesa vadītāja, no 2015. līdz 2018. gadam B. Rubesa bija Baltijas valstu kopuzņēmuma AS “RB Rail” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore. Kopš 2016. gada B. Rubesa ir Latvijas elektroenerģijas uzņēmuma “Latvenergo AS” padomes Cilvēkresursu komitejas sastāvā.

Kārlis Vērpe – ir studējis filozofiju, aizstāvējis disertāciju, kas veltīta attēla apziņas fenomenoloģijai, pasniedz nodarbības filozofijā un fotogrāfijas ideju vēsturē dažādās izglītības iestādēs. Cenšas domāt un saprast, arī fotogrāfiju un ar to saistītas problēmas.

Memoriālo muzeju apvienības un Raiņa un Aspazijas mājas rīkots publisks pasākums. Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Vairāk informācijas mājaslapās – šeit un šeit.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!