Romans Suta Parīzē. 20. gs. 20.–30. gadi. Fotogrāfija. Autors nezināms. SBM kolekcija

Zinātniskā konference “Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula”

Turpinot mākslinieka Romana Sutas 120 gadu jubilejas pasākumu programmu, 2017. gada 27. aprīlī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina uz starptautisku zinātnisko konferenci “Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula”. Norises vieta: LNMM galvenās ēkas Konferenču zāle (1. stāvā; Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā). Sākums plkst. 09.00.

Starptautiska zinātniskā konference notiek projekta “Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula” ietvaros, ko veido divas izstādes Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (LNMM; Jaņa Rozentāla laukumā 1) un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM; Skārņu ielā 10/20).

Romana Sutas (1896–1944) radošās darbības diapazons ir bijis ārkārtīgi plašs: glezniecība, grafika, porcelāna, māla un kristāla priekšmetu dekorēšana (20. gadsimta 20. gados – paša dibinātajā studijā “Baltars”, 30. gados – AS “M. S. Kuzņecovs”), trauku formu dizains un dekorēšana, interjera noformēšana, mēbeļu, gobelēnu un dekoratīvo audumu panno izgatavošana, grāmatu grafika, teātra un kino scenogrāfija, kā arī mākslas kritika un teorija.

Romans Suta. Skice interjeram ar sienu gleznojumiem. 20. gs. 20. gadu beigas – 30. gadi. Papīrs, zīmulis, guaša. SBM kolekcija. Skenējums

Romans Suta. Skice interjeram ar sienu gleznojumiem. 20. gs. 20. gadu beigas – 30. gadi. Papīrs, zīmulis, guaša. SBM kolekcija. Skenējums

Romana Sutas karjeras pacēlums notika 1920. gados – ļoti būtiskā Latvijas mākslas vēstures posmā, un viņa loma šajā procesā ir augstu vērtējama. Suta bija erudīts mākslinieks, labi pārzināja pasaules mākslas vēsturi, interesējās par aktuālajām kultūras parādībām gan Eiropā, gan Krievijā. Viņš bija personīgi pazīstams ar daudziem slaveniem franču, vācu, poļu, igauņu un krievu māksliniekiem. Tāpēc vēl jo saistošāka kļūst Romana Sutas veikuma interpretācija plašākā Eiropas un Krievijas tā laika mākslas kontekstā.

Konferencē ar referātiem par atsevišķiem Romana Sutas un viņa laikabiedru daiļrades aspektiem, kā arī dažādiem stājmākslas un dizaina mijiedarbības jautājumiem uzstāsies 11 pētnieki no Latvijas, Krievijas, Lielbritānijas un Vācijas. Tā būs līdz šim lielākā Romanam Sutam veltīta zinātniskā konference, kas no jauna aktualizēs autora atstāto radošo mantojumu, veicinot dziļāku izpratni par viņa ieguldījuma nozīmību, personības daudzpusību un moderno domāšanu.

LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja (18. gs. – 20. gs. 1. puse) Dr. art. Aija Brasliņa klausītājus iepazīstinās ar Romanu Sutu kā sakarnieku starp Latvijas un Rietumeiropas modernismu un jaunās latviešu mākslas popularizētāju ārvalstīs. Latvijas Arhitektūras muzeja direktore Mag. art. Ilze Martinsone vēstīs par tādu mākslas parādību kā “nacionālais dekoratīvisms” Eiropā un Latvijā, bet LNMM izstāžu kuratore Dr. art. Dace Lamberga, kuras zinātnisko interešu lokā ir māksla 20. gadsimta sākumā, raksturos Sutas neordināro raksturu un parādīs, kā tas mijiedarbojās ar meistara daiļradi.

Romans Suta. Skice interjeram Art Deco stilā. 20. gs. 20. gadu beigas – 30. gadi. Papīrs, zīmulis, akvarelis. SBM kolekcija. Skenējums

Romans Suta. Skice interjeram Art Deco stilā. 20. gs. 20. gadu beigas – 30. gadi.
Papīrs, zīmulis, akvarelis. SBM kolekcija. Skenējums

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja Dr. art. Nataļja Jevsejeva stāstīs par abiem māksliniekiem, kuri, būdami vīrs un sieva, strādājuši arī tandēmā – kopīgi darbojoties gan Rīgas mākslinieku grupā, gan porcelāna apgleznošanas studijā “Baltars”. LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece izcels Sutu kā mākslas dzīves līderi, galveno modernisma aizstāvi un popularizētāju, dedzīgu mākslas kritiķi un daudzu uzskatu opozicionāru. Savukārt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Mag. art. Inese Baranovska iepazīstinās ar Romanu Sutu kā vienu no Latvijas dizaina pamatlicējiem, kurš mērķtiecīgi un perspektīvi attīstīja saikni “patērētājs – ražotājs – mākslinieks”.

LNMM izstāžu kuratores Mag. art. Irēnas Bužinskas referāts radīs priekšstatu par Sutas ieguldījumu jaunās tipogrāfijas un konstruktīvisma principu ieviešanā Latvijā, kā arī viņa audzēkņu un laikabiedru veikumu šajā nozarē tālaika periodikā. DMDM Keramikas un porcelāna kolekcijas glabātāja Mag. art. Dace Ļaviņa runās par mākslinieka kontekstā mazāk zināmu tēmu – iecerēm un to realizāciju porcelāna, māla un stikla izstrādājumu ražošanā.

Pateicoties ārzemju viesiem konferencē būs iespēja detalizētāk uzzināt par 20.–30. gadu norisēm pasaules kultūras telpā un Sutas idejām tuvu tendenču izplatību ārpus Latvijas robežām. A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzeja 19.–20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas kurators Dr. art. Aleksejs Petuhovs (Алексей Петухов, Maskava, Krievija) meklēs paralēles un analoģijas Romana Sutas pienesumam lietišķās mākslas jomā Eiropā un ASV. Doktorante no Sentendrjūsas Universitātes Aleksandra Kiriaka (Alexandra Chiriac, University of St Andrews, Lielbritānija) pastāstīs par dizaina sakariem starp Bukaresti un Baltiju. Savukārt aizrautīga pētniece no Berlīnes Astrīda Folperte (Astrid Volpert, Vācija) sniegs ieskatu “Bauhaus” skolas avangarda mākslinieku – fotogrāfes Lonijas Neimanes un gleznotāja Ēriha Borherta – dzīvē un radošajā darbībā pēc viņu emigrācijas PSRS 1930. gadu sākumā.

Romans Suta. Skice interjera gleznojumiem. 20. gs. 20. gadu beigas – 40. gadu sākums. Papīrs, zīmulis, guaša. SBM kolekcija. Skenējums

Romans Suta. Skice interjera gleznojumiem. 20. gs. 20. gadu beigas – 40. gadu sākums.
Papīrs, zīmulis, guaša. SBM kolekcija. Skenējums

Konference iecerēta kā starpnozaru pasākums, kas spēs uzrunāt gan mākslas vēsturniekus un dizaina pētniekus, gan māksliniekus un dizainerus, gan ikvienu, kuru saista Romana Sutas daiļrade vai arī māksla un dizains 20. gadsimta 20.–30. gados.
Konferences ziņojuma ilgums – 20 minūtes. Pēc katra referāta 10 minūtes tiks atvēlētas diskusijai un atbildēm uz jautājumiem.
Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu; bez tulkojuma.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izsaka īpašu pateicību pasākuma atbalstītājam – Pētera Avena labdarības fondam “Paaudze”.
Uz konferenci laipni gaidīti visi interesenti! Ieeja brīva. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Uzziņas pa tālruni (+371) 67 324461 vai e-pastu ekskursijas@lnmm.lv.

KONFERENCES  PROGRAMMA:

08.30–09.00        Dalībnieku reģistrācija

09.00–09.10        Konferences atklāšana

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces uzruna

Pirmā sesija

09.10–09.40        Latvijas klasiskā modernisma sakarnieks Romans Suta

Dr. art. Aija Brasliņa, mākslas zinātniece, Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja (18. gs. – 20. gs. 1. puse),

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

09.40–10.10        Paralēles un analoģijas Romana Sutas veikumam lietišķās mākslas jomā

ar Eiropas un ASV meistaru darbiem

Dr. art. Aleksejs Petuhovs (Алексей Петухов), mākslas zinātnieks,

19.–20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas kurators,

A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzejs, Maskava, Krievija

10.10–10.40        “Nacionālais dekoratīvisms” Eiropā un Latvijā

Mag. art. Ilze Martinsone, mākslas zinātniece,

Latvijas Arhitektūras muzeja direktore, Rīga

10.40–11.10        Bukareste un Baltija: dizaina sakari

Aleksandra Kiriaka (Alexandra Chiriac), doktorante,

Sentendrjūsas Universitāte, Lielbritānija

11.10–11.40        Fotogrāfe Lonija Neimane un gleznotājs Ērihs Borherts – “Bauhaus” skolas avangarda mākslinieku daiļrade, dzīve un loma pēc viņu emigrācijas PSRS 1930. gadu sākumā

Astrīda Folperte (Astrid Volpert),

“Bauhausa” arhīva pētniece, Berlīne, Vācija

11.40–12.10        Kafijas pauze

Otrā sesija

12.10–12.40        Romans Suta – neatkārtojama personības rakstura un daiļrades mijiedarbe

Dr. art. Dace Lamberga, mākslas zinātniece, izstāžu kuratore,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

12.40–13.10        Romans Suta un Aleksandra Beļcova – radošais tandēms

Dr. art. Nataļja Jevsejeva, mākslas zinātniece,

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

13.10–13.40        Radīsim konstruktīvi.

Romans Suta, viņa audzēkņi un laikabiedri

jaunās poligrāfijas principu popularizētāji Latvijā

Mag. art. Irēna Bužinska, mākslas zinātniece, izstāžu kuratore,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

13.40–15.00        Pusdienu pārtraukums

Trešā sesija

15.00–15.30        Romans Suta: mākslas dzīves līderis, kritiķis un opozicionārs

Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece, mākslas zinātniece,

Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

15.30–16.00        Romans Suta – viens no Latvijas dizaina mākslas pamatlicējiem

Mag. art. Inese Baranovska, mākslas zinātniece,

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

16.00–16.30        Romans Suta. Ieceres un to realizācija porcelāna, māla un stikla izstrādājumu ražošanā

Mag. art. Dace Ļaviņa, mākslas zinātniece, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja Keramikas un porcelāna kolekcijas glabātāja,

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

16.30–17.00        Diskusija. Konferences noslēgums

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!