Publicitātes foto: Erota torss

Zinātniskā konference “Antīkās mākslas kolekcijas. Veidošanās, izpēte, ietekmes”

Ceturtdien, 2018. gada 12. aprīlī, Mākslas muzejā “Rīgas Birža” (Doma laukumā 6, Vecrīgā) norisināsies zinātniskā konference “Antīkās mākslas kolekcijas. Veidošanās, izpēte, ietekmes”, kurā seši speciālisti no Latvijas un Igaunijas iepazīstinās ar antīkās mākslas krājumu vēsturi, veidošanos un aktuālākajiem pētījumiem. Sākums plkst. 13.00.

No š. g. 13. aprīļa Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA (MMRB) pastāvīgo ekspozīciju papildinās jauna sadaļa – Antīkās mākslas kabinets, kurā apmeklētājiem būs iespējams iepazīties ar Senās Grieķijas un Romas monētām, antīkām marmora skulptūrām un Senās Grieķijas keramiku no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) krājuma. Pirms kabineta atvēršanas muzejs rīko zinātnisko konferenci “Antīkās mākslas kolekcijas. Veidošanās, izpēte, ietekmes” ar mērķi informēt par ekspozīcijas tapšanas gaitā veikto pētījumu rezultātiem, salīdzināt dažādu Baltijas antīkās mākslas kolekciju kontekstus un pievērst plašākas sabiedrības uzmanību Latvijā uzkrātajām antīkās kultūras liecībām, to saglabāšanai un tālākajai izpētei. Konferences dalībnieki uzzinās par Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un citām Latvijā un Igaunijā esošajām antīkās mākslas kolekcijām, šo krājumu tapšanas vēsturi un mūsdienu interpretācijām, kā arī labāk izpratīs antīkās pasaules mantojuma nozīmi Eiropas kultūras kontekstā.

Konferenci atklās Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA Tēlniecības kolekcijas glabātāja Alma Ziemele ar referātu, kurā pirmo reizi tiks sniegtas ziņas par privātkolekcionāru Jūstasu Luisu Eskelu (Eustace Lewis Eskell, 1869–1954) no Londonas un izstāstīts, kā viņa 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā izveidotā antīko monētu kolekcija nonākusi Latvijas Universitātes Mākslas kabinetā, bet vēlāk – LNMM krājumā.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Numismātikas nodaļas pētnieks Mg. hist. Mārtiņš Vāveris iepazīstinās ar Romas impērijas monētām LNVM krājumā. Daudzveidīgā muzeja antīko monētu kolekcija sevī glabā bagātīgu materiālu, kas vēsta par visu Romas impērijas pastāvēšanas laiku. Ar Numismātikas nodaļas arhīvā esošo vēsturisko dokumentu palīdzību klātesošie noskaidros, kā tapa šī unikālā kolekcija.

Konferences pirmo daļu noslēgs Latvijas Universitātes (LU) bibliotēkas direktores Mg. sc. soc. Mārītes Savičas ieskats LU Mākslas kabineta kolekcijās pirmskara Latvijā. Tas būs stāsts par vienu no lielākajām antīkās mākslas oriģinālpriekšmetu, kopiju un literatūras krātuvēm Latvijā 20. gadsimta 20. gados. Lektore runās par Mākslas kabineta pirmsākumiem, personību lomu tā attīstībā un detalizēti raksturos kolekcijas saturu.

Konferences turpinājumā ar lasījumu “Pacēlums un kritums: antikvitātes Tartu Universitātes Mākslas muzeja kolekcijā” uzstāsies Dr. philol. Jānika Andersone (Jaanika Anderson), Tartu Universitātes Mākslas muzeja vadītāja un kuratore. 2018. gadā šis muzejs svin 215. gadadienu un no jauna pievēršas savam dzīvesstāstam, ko raksturo intensīva kolekcionēšana, paradigmu maiņa, vēsturiskie notikumi un darbs ar auditoriju. Kaut arī tagad muzeja rīcībā ir neliels senlietu krājums, tas netraucē šai institūcijai būt aktīvai antīkās mākslas un kultūras popularizētājai.

LNMM Ārzemju mākslas departamenta krājuma darba vadītāja Mag. art. Baiba Uburģe klausītājus iepazīstinās ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja antīkās keramikas kolekciju un tās izpēti, kā arī plašāk pastāstīs par jaunās ekspozīcijas “Antīkās mākslas kabinets” izveidi. Šobrīd LNMM glabājas Latvijā lielākā antīkās keramikas oriģinālpriekšmetu kolekcija, kas ietver no 15. līdz 2. gadsimtam pr. Kr. izgatavotus Senās Grieķijas, etrusku un citu Itālijas vietējo cilšu izstrādājumus, ļaujot izsekot galvenajiem keramikas attīstības posmiem, formu un dekoru daudzveidībai.

Zinātnisko konferenci noslēgs Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Dr. hist. Harijs Tumans ar referātu, veltītu LNMM kolekcijā esošajam vīna smeļamajam traukam – atiskajam melnfigūru kiātam, analizējot tā tēlu un simbolu nozīmi, sevišķi izceļot acu motīvu sengrieķu mākslā 6. gadsimta 2. pusē.

Pēc konferences sekos jaunās ekspozīcijas “Antīkās mākslas kabinets” atklāšanas pasākums.
Konferences darba valodas: latviešu, angļu, ar sinhrono tulkojumu.
Uz konferenci laipni gaidīti visi interesenti! Ieeja brīva. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Uzziņas pa tālruni (+371) 67 357534 vai e-pastu Ieva.Andzane@lnmm.lv.

KONFERENCES  PROGRAMMA:

Konferenci vada mākslas zinātniece Baiba Uburģe

12.30–13.00 Dalībnieku reģistrācija

13.00–13.30 E. L. Eskela monētu kolekcija LNMM krājumā. Kolekcijas vēsture un raksturojums
Alma Ziemele,  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Ārzemju tēlniecības kolekcijas glabātāja
LNMM Antīko monētu kolekcija ir viena kolekcionāra veidota un parāda kolekcionēšanas principus un īpatnības 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā. Referātā pirmo reizi tiks sniegtas ziņas par privātkolekcionāru, zobārstu Jūstasu Luisu Eskelu (Eustace Lewis Eskell, 1869–1954) no Londonas un to, kā viņa kolekcija nonākusi Latvijas Universitātes Mākslas kabinetā, bet pēc tā likvidācijas – muzeja krājumā.

13.30–14.00 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja antīko monētu kolekcija: Romas impērijas monētas
Mg. hist. Mārtiņš Vāveris, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Numismātikas nodaļas pētnieks
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Romas impērijas monētu kolekcija ir daudzveidīga un sevī glabā bagātīgu materiālu, kas vēsta par visu Romas impērijas pastāvēšanas laiku. Referāts sniegs ieskatu šīs kolekcijas veidošanās vēsturē, uzsvaru liekot uz Numismātikas nodaļas arhīvā esošajiem vēsturiskajiem dokumentiem.

14.00–14.30 Latvijas Universitātes Mākslas kabineta kolekcijas pirmskara Latvijā
Mg. sc. soc. Mārīte Saviča, Latvijas Universitātes bibliotēkas direktore
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Mākslas kabinets izveidojās 20. gadsimta 20. gados un ātri kļuva par vienu no lielākajām antīkās mākslas oriģinālpriekšmetu, kopiju un literatūras krātuvēm Latvijā. Referāts sniegs ieskatu kabineta veidošanās pirmsākumos un personību lomai tā attīstībā. Detalizēti tiks raksturota Mākslas kabineta priekšmetu un grāmatu kolekcija.

14.30–15.00 Kafijas pauze

15.00–15.30 Pacēlums un kritums: antikvitātes Tartu Universitātes Mākslas muzeja kolekcijā
Dr. philol. Jānika Andersone (Jaanika Anderson), Tartu Universitātes Mākslas muzeja vadītāja un kuratore
Šogad Tartu Universitātes Mākslas muzejs svin savu 215. gadadienu. Šos divus gadsimtus raksturo intensīva kolekcionēšana, paradigmu maiņa, vēsturiskie notikumi un darbs ar auditoriju. Kaut arī tagad muzeja rīcībā ir neliels senlietu krājums, tas netraucē muzejam būt aktīvam antīkās mākslas un kultūras popularizētājam.

15.30–16.00 LNMM antīkās keramikas kolekcija: izpēte un ekspozīcijas izveide
Mag. art. Baiba Uburģe, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Ārzemju mākslas departamenta krājuma darba vadītāja
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā glabājas Latvijā lielākā antīkās keramikas oriģinālpriekšmetu kolekcija. Tā iepazīstina ar Senās Grieķijas, etrusku un citu Itālijas vietējo cilšu izstrādājumiem, kas izgatavoti laikā no 15. līdz 2. gadsimtam pr. Kr. Kolekcija ļauj izsekot galvenajiem keramikas attīstības posmiem, formu un dekoru daudzveidībai.

16.00–16.30 Atiskais kiāts Rīgā: acu simbola nozīme melnfigūru keramikā
Dr. hist. Harijs Tumans, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors
6. gadsimts. Atikā vāžu apgleznošanā dominē melnfigūru stils. Uz daudzfigūru kompozīcijām rotātām vāzēm visbiežāk attēloti mitoloģiski sižeti. Tāds ir arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā esošais vīna smeļamais trauks – kiāts. Referātā tiks analizēta uz kiāta esošo tēlu un simbolu nozīme, plašāk izvēršot acu motīvu sengrieķu mākslā 6. gadsimta 2. pusē.

17.00 Antīkās mākslas kabineta atklāšana

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA atklāj jaunu pastāvīgo ekspozīciju – Antīkās mākslas kabinetu

No 2018. gada 13. aprīļa Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, Vecrīgā) pastāvīgo ekspozīciju papildinās jauns Antīkās mākslas kabinets, kurā apmeklētāji varēs iepazīties ar Senās Grieķijas un Romas monētām, antīkām marmora skulptūrām un Senās Grieķijas keramiku no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma.

“Ar jaunās ekspozīcijas atklāšanu vēlamies parādīt bagātīgo antīkās kultūras mantojumu, kas uzkrāts mūsu muzejā, pievēršot uzmanību tā saglabāšanai un izpētei, kā arī izcelt antīko artefaktu nozīmi Eiropas kultūras kontekstā. Tā būs apjomīgākā antīkās mākslas ekspozīcija ar vairāk nekā 500 oriģinālpriekšmetiem,” stāsta kabineta koncepcijas autore, Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA krājuma darba vadītāja Baiba Uburģe.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā glabājas Latvijā daudzveidīgākā antīkās mākslas oriģinālpriekšmetu kolekcija – keramikas izstrādājumi, tēlniecības darbi un monētas, kopā ap 1000 darbu, kas darināti laikposmā no 15. gadsimta pr. Kr. līdz 4. gadsimtam. Līdz šim atsevišķi krājuma labākie paraugi ir bijuši redzami kādreizējā Ārzemju mākslas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā Rīgas pilī. Telpu un vitrīnu trūkuma dēļ nekad nav tikusi izstādīta monētu kolekcija un lielākā daļa no antīkās keramikas.

Tagad muzeja jaunajās telpās Rīgas Biržā, blakus Senās Ēģiptes zālei, tiks atklāta Senās Grieķijas un Romas mākslas ekspozīcija – Antīkās mākslas kabinets, kas tapis muzeja speciālistu pētnieciskā darba rezultātā. Pēdējo divu gadu laikā ir izstrādāta ekspozīcijas koncepcija, izgatavotas īpašas vitrīnas un podesti, kā arī veikta antīko mākslas darbu kolekcijas priekšmetu restaurācija un konservācija (t. sk. ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu). Kabinetā pirmo reizi publiski būs apskatāma visa monētu kolekcija un tēlniecības darbi, bet keramikas kolekcijas daļa ļaus izsekot galvenajiem antīkās keramikas attīstības posmiem.

Ekspozīcijas veidošanas ilgā un sarežģītā procesa noslēgumu un Antīkās mākslas kabineta atvēršanu apmeklētājiem ir nepieciešams vainagot ar zinātnieku, muzeja akadēmisko sadarbības partneru un citu kultūras mantojuma interesentu tikšanos, lai dalītos ar ekspozīcijas tapšanas gaitā veikto pētījumu rezultātiem, salīdzinātu dažādu Baltijas antīkās mākslas krājumu kontekstus, kā arī pievērstu plašākas sabiedrības uzmanību Latvijā uzkrātajām antīkās mākslas liecībām. Tādēļ kabineta atklāšanu ievadīs zinātniskā konference “Antīkās mākslas kolekcijas. Veidošanās, izpēte, ietekmes”, kas norisināsies Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA 12. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 16.30. Konferencē uzstāsies pētnieki no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Universitātes un Tartu Universitātes Mākslas muzeja, iepazīstinot ar antīkās mākslas kolekciju vēsturi, veidošanos un aktuālākajiem pētījumiem.

Antīkās mākslas kabinets apmeklētājiem būs pieejams Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA pastāvīgajā ekspozīcijā 3. stāvā.

Raksta attēlā: Erota torss. Romiešu 1.–2. gs. kopija pēc 4. gs. pr. Kr. Prāksitela lokam piederīga tēlnieka darba oriģināla. Skulptūra atrasta arheoloģiskajos izrakumos Kūmās, Itālijā. Antīkās mākslas kabinets Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA. 2018. Publicitātes foto

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!