Konferences plakāta fragments

Starptautiskā zinātniskā konference “Jūgendstils. Sākotne. Ietekmes. Savdabība.”

Piektdien, 2018. gada 25. maijā, Mākslas muzejā “Rīgas Birža” (Doma laukumā 6, Vecrīgā) norisināsies starptautiska zinātniskā konference “Jūgendstils. Sākotne. Ietekmes. Savdabība.”, kurā viesosies lektori no Seinsberijas Vizuālās mākslas centra (Lielbritānija), Orsē muzeja (Francija), Briseles Karaliskā mākslas un vēstures muzeja (Beļģija), Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas.

Izstāde “Jūgendstils. Sākotne. Savdabība. Ietekmes”  rada priekšstatu par jūgendstila spilgtākajām izpausmēm Eiropā, vizualizējot tās caur glezniecību, grafiku, tēlniecību un dekoratīvi lietišķo mākslu. Tā vēstī par šī stila saknēm, sākotni un briedumu, ļaujot skaidrāk izprast Latvijas versijas īpatnību, kas tiek parādīta salīdzinājumā ar izcilāko jūgendstila metropoļu – Parīzes, Londonas, Briseles – un citu rosīgāko Eiropas pilsētu sniegumu. Izstādes tapšanā iesaistījušies daudzskaitlīgi sadarbības partneri, ietverot Orsē muzeju Parīzē, Viktorijas un Alberta muzeju Londonā, Seinsberija Vizuālās mākslas centru Noridžā, Karalisko mākslas un vēstures muzeju Briselē, Pompidū centru, Mikolaja Konstantīna Čurļoņa Nacionālo mākslas muzeju Kauņā, Latvijas Nacionālajam vēstures muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Rakstniecības un mūzikas muzeju, Raiņa un Aspazijas memoriālo muzeju, Rīgas Jūgendstila centru, Viktoru Astaņinu, Belēviču ģimeni un Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku Rīgā. Starptautiskajā konferencē “Jūgendstils. Sākotne. Savdabība. Ietekmes” radīsim iespēju klātienē satikt pasaulē atzītus jūgendstila ekspertus, kas iesaistījušies izstādes sagatavošanā, un salīdzināt Latvijas un citu Eiropas jūgendstila metropoļu bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu.

Konferenci atklās Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītājas, izstādes “Jūgendstils. Sākotne. Ietekmes. Savdabība.” kuratores Daigas Upenieces uzruna.

Ar pirmo referātu par angļiem un jūgendstila avotiem uzstāsies Seinsberijas Vizuālās mākslas centra direktors un Austrumanglijas Universitātes profesors Pols Grīnholšs (Paul Greenhalgh). Jūgendstils bija neparasts ar to, ka tas bija viens no ļoti nedaudzajiem Eiropas kultūras pavērsieniem vizuālajā mākslā pēc renesanses un pirms 1939. gada, par kuru lielā mērā jāpateicas Anglijai. Raksturīgi, ka jūgendstils pašā Anglijā nebija īpaši izteikts un nevienā tehnikā neveidojās kaut cik ievērojams darbu skaits. Referātā tiks palūkota angļu jūgendstila veidošanās un piemēri.

Otru referātu konferences pirmajā daļā lasīs Latvijas Mākslas akadēmijas profesore, Dr. Silvija Grosa ar referātu “Jūgendstils Latvijas mākslā”. Līdztekus Rīgas arhitektūrai, kas ir pagājušās gadsimtu mijas mantojuma pazīstamākā daļa Latvijā,  spilgti jūgendstila paraugi atrodami arī lietišķās mākslas  darbos, grāmatu un žurnālu grafikā,  glezniecībā.   Izstāde Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA  ir unikāla ar to, ka ļauj novērtēt Latvijas jūgendstila perioda mākslinieku sniegumu Eiropas parādību kontekstā, turklāt  droši nostājoties tiem līdzās. Referātā tiks iezīmēta jūgendstila ienākšanas gaita Latvijā,  iezīmēta  šī stila loma Latvijas vizuālajā mākslā, aplūkotas  jūgendstila izpausmes  lietišķajā mākslā, kā arī  atsevišķās rūpnieciski ražoto   priekšmetu grupās.

Konferences otro daļu atklās  Ernesta Hebēra nacionālā muzeja direktors, Orsē muzeja krājumu glabātājs Īvs Badecs (Yves Badetz), kurš iepazīstinās ar  Jūgendstila dekoratīvās mākslas kolekcijas veidošanos. Šīs kolekcijas izveidē Īvs Badecs iesaistījās 1985. gadā, un turpina tās izpēti un veidošanu joprojām. Sākotnēji šāda kolekcija muzejā neeksistēja, jo sabiedrības interese saistījās galvenokārt ar tēlniecību un glezniecību. Pēc muzeja atvēršanas aktualizējās nepieciešamība pēc atsevišķas dekoratīvajai mākslai veltītas sekcijas, kuras veidošanās atspoguļo muzeja vīziju.

Briseles Karaliskais mākslas un vēstures muzeja kurators, profesors Dr. Verners Adriānsens (Werner Adriaenssens) uzstāsies ar priekšlasījumu “Kongo stils. Beļģu jūgendstils kā koloniālā propaganda”. Laikā no 1855.-1908. gadam Kongo Demokrātiskā Republika bija Beļģijas karaļa Leopolda III privātkolonija. Par teritorijas pārraudzību bija atbildīgs Valsts sekretārs Edmonds van Ētvelde (Edmond van Eetvelde), kurš kā mākslas mīļotājs, izmantoja jūgendstilu koloniālajai propagandai. Mākslinieki bez maksas saņēma tādus dārgus izejmateriālus kā ziloņkauls un eksotiska koksne, ar noteikumu, ka no tā tapušos darbus bez maksas jāizstāda 1897. gada Koloniālajā izstādē. Šajā izstādē pirmo reizi liela Beļģijas iedzīvotāju daļa ieraudzīja jūgendstila mākslas darbus, nodēvējot šo Kongo ražojumiem veltītajā izstādē redzamo stilu par “Kongo stilu”.

Konferenci noslēgs      Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa galvenā bibliotekāre Aija Taimiņa, ar lasījumu “Jūgendstila laika lietišķā grafika : veidlapas  no  Rīgas Latviešu biedrības arhīva LU Akadēmiskajā bibliotēkā”, iepazīstinot ar bagātīgo bibliotēkas glabāto šī laika izdevumu krājumu. 20. sākumā Rīgas poligrāfijas uzņēmumi –tipogrāfijas un litogrāfijas tiecās elastīgi  sekot laika garam un piedāvāja  izgatavot jūgendstila gaumei atbilstošus  lietišķās  grafikas darbus – veidlapas, rēķinus, reklāmas materiālus.  Pēc Rīgas vācu, latviešu un krievu rūpnieku, amatnieku, tirgotāju pasūtījuma tika izgatavotas arī greznas litografētas veidlapas ar daudzveidīgu  florāli ornamentālu un antropomorfu  dekoru. Rīgas Latviešu biedrības arhīvs dod iespēju izsekot nepētītajām jūgendstila ietekmēm Rīgas komerciāli lietišķajā vidē.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, franču, ar sinhrono tulkojumu.
Uz konferenci laipni gaidīti visi interesenti!
Ieeja brīva. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama!
Uzziņas pa tālruni (+371) 67 357534 vai e-pastu Ieva.Andzane@lnmm.lv.

Reklāmas attēls zinātniskajai konferencei “Jūgendstils. Sākotne. Ietekmes. Savdabība. ” Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA 25.05.2018. Māksliniece: Kristīne Jansone

KONFERENCES  PROGRAMMA:

Konferenci vada mākslas zinātniece Vita Birzaka

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–10.10 Konferences atklāšana

Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītājas, izstādes kuratores Daigas Upenieces uzruna

10.10–10.50 Angļi un jūgendstila avoti. Prof. Pols Grīnholšs (Paul Greenhalgh), Seinsberijas

Vizuālās mākslas centra direktors, Austrumanglijas Universitāte

10.50–11.30 Jūgendstils Latvijas mākslā. Prof. Dr. Silvija Grosa, Latvijas Mākslas akadēmija

11.30–12.00 Kafijas pauze

12.00–12.40 Jūgendstila dekoratīvās mākslas kolekcijas veidošanās Orsay muzejā. Īvs

Badecs (Yves Badetz) Ernesta Hebēra nacionālā muzeja direktors, Orsē muzeja krājumu

glabātājs

12.40–13.20 “Kongo stils”. Beļģu jūgendstils kā koloniālā propaganda. Prof. dr. Verners

Adriānsens (Werner Adriaenssens), Briseles Karaliskais mākslas un vēstures muzejs

13.20–14.00 Jūgendstila laika lietišķā grafika: veidlapas  no  Rīgas Latviešu biedrības arhīva

LU Akadēmiskajā bibliotēkā. Aija Taimiņa, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas

Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa galvenā bibliotekāre

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!