Pasākuma afišas fragments

Saruna ar Gundegu Repši, Ingu Ābeli un Māri Bērziņu Andreja Upīša muzejā

21. novembrī plkst. 19.00 Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā (Brīvības iela 38–4) notiks tikšanās ar romānu sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” autoriem Gundegu Repši, Ingu Ābeli un Māri Bērziņu. Sarunā iecerēts atskats uz sēriju kopumā un uz konkrētajiem rakstnieku romāniem, to tapšanas apstākļiem un citām radošā darba niansēm. Sarunu vadīs Mg. phil. Arnis Koroševskis.

Vēstures romānu sērija „Mēs. Latvija, XX gadsimts” pēdējo gadu laikā kļuva par vienu no pamanāmākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem jaunākajā latviešu literatūrā. 2013. gada sākumā rakstnieces Gundegas Repšes izziņotā koncepcija paredzēja vienkopus pulcēt dažādu paaudžu un literārās pieredzes autorus, lai radītu iespējami daudzpusīgu skatījumu uz Latvijas vēsturi. Laikā starp 2014. un 2018. gadu tika publicēti 13 romāni – katrā no tiem aplūkota kāda pagājušā gadsimta desmitgade vai konkrētāks laika nogrieznis.

Sarunā tiksimies ar sērijas idejas autori un iniciatori Gundegu Repši, kuras romānā “Bogene” (2016) ieskicēts Otrā pasaules kara sākums un PSRS īstenotā Latvijas okupācija, Māri Bērziņu, kura romānā “Svina garša” (2015) hronoloģiski aplūkotas abas – padomju un vācu – okupāciju varas un no tām izrietošās represijas, un Ingu Ābeli, kuras romāns “Duna” (2017) atklāj gan kara, gan pēckara gadu notikumus. Sērijas darbi ir atzinīgi novērtēti gan lasītāju, gan literatūras kritiķu vidū – par romāniem “Svina garša” un “Duna”  Māris Bērziņš un Inga Ābele attiecīgi 2016. un 2018. gadā saņēma Latvijas Literatūras gada balvu, savukārt gan Gundega Repše, gan Māris Bērziņš kļuva par pēdējiem latviešu rakstniekiem, kuriem piešķirta prestižā Baltijas Asamblejas balva literatūrā.

Šī tikšanās turpina sarunu ciklu ar romānu sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” autoriem.

Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Pasākuma norises vieta: A. Upīša memoriālais muzejs Rīgā (Brīvības ielā 38-4).
Pasākuma norises laiks: 21. novembris, 19.00–20.00.
Ieejas maksa: 2.00 €.

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums. Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Vairāk informācijas mājaslapā.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!