Publicitātes attēla fragents

Notiks kamerkonference “Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti”

2017. gada 17. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) kamerkonference “Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti”. Konferences noslēgumā notiks arī LU LFMI pētnieka Gata Ozoliņa sastādītās grāmatas “Ērgļu vērtums. Novada folklora rokrakstos un publikācijās” (apgāds “Zinātne”) atvēršanas svētki.

LU LFMI rīkotā konference “Meklējumi un atradumi” ir  viena no ilglaicīgākajām Latvijas humanitāro zinātņu konferencēm. Pirmo reizi tā tika organizēta 1988. gadā LU LFMI apgāda vadītājas un pētnieces Anitas Rožkalnes vadībā. Tās tapšanas impulss bija saistīts ar divējādiem apsvērumiem, kas ir saglabājuši savu nozīmi visos turpmākajos konferences gados. Pirmkārt, konferences ideja izrietēja no intereses par jauna, brīvāka formāta izveidi kā alternatīvu tradicionāli akadēmiskām konferencēm, lai dotu iespēju pievērsties perifērām un marginālām tēmām, jauniem arhivāriem un tekstuāliem atradumiem. Otrkārt, konferences iecere, kas arī bija pamatā tās izvēlētajam nosaukumam, bija vērsta uz tekstu, kultūras kanona kritisku pārlasīšanu. Tā astoņdesmito gadu nogalē ieguva aktualitāti, piemēram, literatūrzinātnes redzeslokā nokļūstot līdz šim ideoloģisku iemeslu dēļ noklusētiem darbiem — tostarp īpaši starpkaru laika, trimdas, Sibīrijas izsūtījuma literatūrai. Tas arī noteica konferences atvērtās tematiskās robežas un dažādu nozaru pētnieku iesaisti.

Konferences programma šeit.

Meklejumi-atradumi-ielugums

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!