Publicitātes foto

Muzeju krātuvju kompleksa pamatakmens ielikšanas pasākums

2016. gada 18. augustā svinīgā pasākumā tiks ielikts pamatakmens Muzeju krātuvju kompleksa būvei Rīgā, Pulka ielā 8.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce: “Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ar lielām cerībām raugās uz Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības uzsākšanu Pulka ielā, jo kā nacionālas nozīmes būve tā ir nepieciešama Latvijas kultūras mantojuma pārdomātai un jēgpilnai tālākai saglabāšanai. No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārraudzītā mākslas darbu krājuma uz Pulka ielu pēc 2018. gada “pārceļos” Ārzemju mākslas kolekcija, ko steidzamības kārtā pēc traģiskā Rīgas pils ugunsgrēka 2013. gadā nācās pārvietot uz pagaidu glabātuvēm (kopskaitā nedaudz vairāk par 22 tūkstošiem vienību), kā arī Latvijas 20. gadsimta otrās puses mākslas kolekcija, kas šobrīd aizņem ievērojamu telpu daļu izstāžu zālē ARSENĀLS (kopskaitā nedaudz vairāk par 28 tūkstošiem vienību – gleznas, grafikas darbi, tēlniecība un objekti). Tas savukārt ļautu pārvērst pašlaik esošās noliktavu telpas par publiski pieejamām, nodrošinot tur izstāžu un ekspozīciju darbību.”

Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8 būvniecības projekta vizualizācijas. 2016. Publicitātes foto

Jaunajā Muzeja krātuvju kompleksā Rīgā, Pulka ielā 8, plānots izvietot četru muzeju krājumus – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Rīgas Kino muzeja kolekcijas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Ārzemju mākslas kolekciju un Latvijas 20. gadsimta otrās puses mākslas kolekciju.

Projekta izpildes rezultātā tiks radīta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze muzeju krājumu izvietošanai un darbam ar tiem. Muzeju krātuvju kompleksa infrastruktūra nodrošinās: muzeju priekšmetu glabāšanu, dokumentēšanu un restaurāciju, krājuma izmantošanu pētniecībai gan muzeju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Kompleksā ir plānota arī atsevišķu kolekciju eksponēšana.

Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8 būvniecības projekta vizualizācijas. 2016. Publicitātes foto

Objekta teritorija atrodas pieminekļu aizsardzības zonā. Teritoriju paredzēts labiekārtot, veidojot pārdomātu gājēju celiņu, nodrošinot vides pieejamības prasības, īpašu apstādījumu sistēmu. Būvapjoms veidos vienotu arhitektonisko risinājumu, ārēji neatdalot atsevišķu muzeju zonas.

Objekta tehniskie rādītāji:
Ēkas kopējā projektētā platība – 30 330,8 m2
Zemes gabala platība – 28 370,0 m²
Apbūves laukums – 10 842,4 m²
Ceļu un laukumu platība – 8 505,5 m²

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) 2016. gada 18. augustā plkst. 11:00 svinīgā pasākumā ieliks pamatakmeni Muzeju krātuvju kompleksa būvei.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!