Publicitātes foto

Informatīvs seminārs skolotājiem “Māksla kā instruments”

Ceturtdien, 2016. gada 7. aprīlī, plkst. 14.00 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle „Arsenāls” (Vecrīgā, Torņa ielā 1) aicina skolotājus, pedagogus un klašu audzinātājus uz informatīvu semināru “Māksla kā instruments (Nāc muzejā!)”.

Bērni ir katras sabiedrības lielākā vērtība. Šķiet, tam piekritīs visi. Tāpēc svarīgi jau no mazotnes ikvienam nodrošināt līdzvērtīgas tiesības augt, pilnveidoties un izglītoties atbalstošā, cieņpilnā un drošā vidē. Diemžēl realitātē vēl bērnībā daudzus skar ierobežotas iespējas, izstumšana, izolācija vai pat vardarbība. Šādi apstākļi nelabvēlīgi ietekmē personības attīstību un aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē visa mūža garumā. Rezultātā sabiedrība zaudē potenciālu sociālo kapitālu un izaugsmes kapacitāti, kas veidojas tieši indivīdu attiecībās. Lai no tā izvairītos, ne tikai ir īpaši jārūpējas par riska grupu iespējām un tiesībām, bet arī no agras bērnības jāveicina emocionālās inteliģences attīstību, tostarp – empātijas spējas, pacietību un prasmi bez aizspriedumiem būt kopā un sadarboties ar cilvēkiem, kuri ir kādā ziņā atšķirīgi. Tas sekmētu un stiprinātu vispusīgu sociālo iekļaušanu. Īpaši gribētos uzsvērt “vispusīgu iekļaušanu”, jo nereti tiek pieņemts, ka sociāla iekļaušana nozīmē savādākā integrēšanu vienā kopumā. Patiesībā sociāla iekļaušana paredz savstarpēju sapratni, pieņemšanu, empātiju un sadarbošanos pavisam raibā veselumā.

Šādam mērķim ļoti piemērotas ir dažādas kopīgas radošās nodarbes – mūzika, literatūra, vizuālā un citas mākslas. Taču ar radošu kopā darbošanos vien nepietiek. Vajadzīga stratēģiskāka pieeja sociāli iekļaujošas, izaugsmi veicinošas kopā būšanas un mācīšanās nodrošināšanai. Kā organizēt un attīstīt pozitīvu sinerģiju? Kā izveidot ilgtermiņā efektīvu iekļaujošas izglītības programmu?

Muzeji, kas arvien vairāk sevi piesaka kā daudzfunkcionālas “tikšanās vietas”, ir lieliska, dinamiska socializēšanās platforma. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) struktūrvienības pēdējo pāris gadu laikā īpaši vērsušas uzmanību uz iekļaujošu programmu un pasākumu izstrādi. Izmēģināti dažādi jauni formāti, gūstot pieredzi, kura ietver gan izdošanos un panākumus, gan neveiksmes, un tieši tāpēc tā ir tik vērtīga, kļūstot par stūrakmeni tālākam darbam. Viens no šādiem pilotprojektiem ir sadarbība ar nodibinājumu “Fonds Nāc līdzās!”, kas aizsākās 2015. gada pavasarī un kuras rezultātā tapa projekts “Nāc muzejā!” Tā ietvaros katrā no LNMM sastāvā esošajiem muzejiem reizi vai divreiz mēnesī notiek radošās darbnīcas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un bērniem, jauniešiem ar invaliditāti no speciālajām izglītošanās iestādēm. Šajās darbnīcās bērni un jaunieši ne vien padziļināti iepazīstas ar aktuālajām izstādēm, to piedāvāto tematiku un radoši darbojas, bet arī iesaistās kopīgās spēlēs, grupu darbos un diskusijās. Tādējādi paralēli jaunām zināšanām un prasmēm notiek socializēšanās starp bērniem un jauniešiem, kuri citkārt ikdienā nemaz nesatiktos. Tā ir lieliska iespēja abpusēji lauzt dažādus stereotipus, kļūt atvērtākam un attīstīt sirds gudrību. Darbnīcas gan tematiski, gan tehniski ir ļoti dažādas, taču visus piedāvājumus vieno kopīgs mērķis – veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību, rosināt empātiju, sapratni un sadarbību.

Pēc aizvadītā darbnīcu cikla 2015. / 2016. mācību semestra ietvaros ir apzināti programmas izaicinājumi un panākumi. Muzejpedagogu izaicinājums bija iedrošināt un lauzt pirmās komunikācijas barjeras un bailes no citādā, lai divas līdz tam viena otrai svešās skolēnu grupas kļūtu par vienotu kolektīvu, kas droši un aktīvi darbojas kopā. Kā veiksmīga prakse minama neformālās izglītības metožu (ledus laušanas un komandas veidošanas aktivitāšu, rosinošu spēļu, izvērtēšanas metožu u.c.) integrēšana nodarbību sākumā un noslēgumā. Šīs metodes sniedz iespēju arī salīdzinoši īsā laikposmā nodrošināt grupas saliedēšanos un iekšējo resursu apzināšanu, kā arī intensīvu līdzdalību, kas ir sevišķi būtiska veiksmīgam mācīšanās un iekļaujošas sadarbošanās procesam.

Informatīva semināra “Māksla kā instruments (Nāc muzejā!)” mērķis ir aktualizēt mākslu kā efektīvu instrumentu sociāli iekļaujošā mācīšanās procesā, atklājot radošo nodarbību potenciālu ne tikai mākslas, bet arī vērtību un attieksmju izglītībā.

Seminārs norisināsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē ARSENĀLS izstādes “Spriedze. Jaunie Latvijas glezniecībā III” kontekstā. Ņemot vērā projekta tēmu, kas attiecināma gan uz mākslinieka iekšējo, dziļi personisko spriedzi, gan reakcijām uz sociāli politiskiem notikumiem Latvijā un pasaulē, šī ekspozīcija ir lielisks izziņas materiāls Latvijas laikmetīgās glezniecības iepazīšanai un citu sabiedrībā būtisku jautājumu aktualizēšanai.

Dalībai seminārā LNMM īpaši aicina pieteikties pamat- un vidusskolas klašu audzinātājus, mākslas un sociālo zinību skolotājus, taču intereses gadījumā pieteikties var arī citu disciplīnu pasniedzēji un izglītības vai audzināšanas jomā iesaistītie.

Ieeja seminārā bez maksas. Vietu skaits ir ierobežots. Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš pie Ievas Andžānes, zvanot pa tālruni (+371) 67 357536 vai rakstot uz e-pastu Ieva.Andzane@lnmm.lv. Piesakoties semināram, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, pārstāvēto mācību iestādi un e-pastu.

SEMINĀRA PROGRAMMA:

14.00–14.30         “Nāc muzejā!” – saturs un izaicinājumi

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības programmu kuratores

Kristīne Šica, Elīna Ķempele, Ieva Andžāne

14.30–15.10         Pieredze muzejā – projekta “Nāc muzejā!” dalībnieku atgriezeniskā saite

* Baiba Pika, Strazdmuižas internātvidusskola

* Inguna Poga, Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

* Ilze Upīte, Ādažu Brīvā Valdorfa skola

* Agrita Stalniece, Rīgas Angļu ģimnāzija

15.10–16.00         Izstādes “Spriedze. Jaunie Latvijas glezniecībā III” apskate,

kuras laikā māksla kļūst par platformu

16.00 Noslēguma vārds

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības darba vadītāja Marta Pallo

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!