Grāmatas vāka fragments

Sandras Ratnieces dzejas krājuma “Šķietami klusu” atvēršanas svētki

2020. gada 15. augustā Jāņa Akuratera muzejā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6a, notiks Sandras Ratnieces dzejoļu krājuma “Šķietami klusu” atvēršanas svētki. Sarīkojumu vadīs un ar krājuma autori sarunāsies Kristaps Vecgrāvis, dzeju lasīs Ēriks Vilsons, bet ar dziesmām pasākumu kuplinās Jānis Cirvelis un Kristiāna Šuksta ar draugiem.

Sandras Ratnieces pirmajai dzejoļu grāmatai “Šķietami klusu” krājuma statuss piestāv it īpaši, jo dzejoļi krāti ilgus gadus, tiem pievienojot beidzamajos gados tapušos. Grāmatā ir gan dzimtas izsāpētais un pieredzētais izsūtījumā, gan mūsdienu pasaule. Autores jūtas un prāts saistībā ar dabu un cilvēkiem, līdz abu saplūšanai, ko vislabāk raksturo lieliskā personifikācija par baļķiem, kuri peld kraulā. Grāmatas māksliniece ir Lilija Berzinska.

Sandra Ratniece ir viena no aktīvākajām literārā procesa dalībniecēm. Viņa ir literatūrzinātniece, raksta kritikas un apskatus, piedalās daudzās Latvijas Rakstnieku savienības aktivitātēs, ir jauniešu literārās nometnes “Aicinājums” kuratore, kā arī Rakstnieku savienības laikraksta “Konteksts” aizsācēja un galvenā redaktore.

Vairāk informācijas: muzeja speciālists Aivars Eipurs
+371 67619934; +371 29254631aivars.eipurs@memorialiemuzeji.lv

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!