Pasākuma afišas fragments

Jana Rozentāla tēls literatūrā. Annas Brigaderes romāns „Kvēlojošā lokā”

Jaņa Rozentāla 150. jubilejas gadā Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs, Alberta ielā 12–9, piedāvā lekciju ciklu „Janim Rozentālam – 150”, lai iepazīstinātu ar dažādiem izcilā gleznotāja personības, biogrāfijas un daiļrades aspektiem, kas līdz šim lielai sabiedrības daļai ir bijuši mazāk zināmi.

Lekcijas notiek reizi mēnesī svētdienās, uz tām aicināti visi, kuru interešu lokā ir 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma mākslas vēsture un literatūra.

24. aprīlī plkst. 13.00 notiks cikla ceturtā lekcija JAŅA ROZENTĀLA TĒLS LITERATŪRĀ. ANNAS BRIGADERES ROMĀNS „KVĒLOŠĀ LOKĀ”. Lekciju lasīs muzeja speciāliste Mag. hist. Maija Ārena un literatūrzinātniece Mag. philol. Viktorija Slūka. Pēc lekcijas – tematiska ekskursija.

Mākslinieka ģimenes dzīvoklī Alberta ielā 12–9 bieži viesi bija tā laika inteliģences pārstāvji. Janis Rozentāls prata ne tikai neatlaidīgi un mērķtiecīgi strādāt, bet arī skaisti atpūsties. Par to savās atmiņās stāsta rakstniece Anna Brigadere: „Atpūtas brīdi Rozentāls prata svinēt kā reti kāds. Vienkāršā, bet mākslinieciski noskaņotā telpa Rozentālu dzīvoklī, kas reizē bija salons, ēdamā un dzīvojamā istaba un kur Rozentāls pavadīja dažu brīvu stundu savas ģimenes un dažu draugu vidū, paliks daudziem neizdzēšamā atmiņā.” Par šiem brīžiem mākslinieka mājās Anna Brigadere dalījusies ne tikai savās atmiņās, bet iekļāvusi arī savā romānā „Kvēlošā lokā”.

Tuvāka informācija mājas lapā.

rozentals_brigadere_24_04

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!