Foto: Didzis Grodzs

RIBOCA2 Publiskās programmas šonedēļ – ideju apmaiņa atvērtā un eksperimentālā vidē

Lai arī RIBOCA2 “viss reizē zied” izstāde, kas vienlaikus ir arī kā filmas uzņemšanas laukums, būs pieejama apmeklētājiem vien līdz 20. septembrim, visu norises laiku tā tiks papildināta ar publisko programmu pasākumiem, aicinot izstādes apmeklētājus nodoties pārdomu raisošām sarunām un lekcijām, iesaistīties gan praktiskās, gan meditatīvās meistardarbnīcās un atklājumu pilnās RIBOCA2 mākslas vēstnešu vadītās tūrēs. Šonedēļ izstādi bagātinās Timura Si-Cjiņa un Eiverijas Gordones lekcijas, Senioru sarunas, Bridžitas Polkas meistardarbnīcas un praktiskas nodarbības “Augnīcā”.

Šīs nedēļas publiskās programmas pasākumu sarakstu aizsāk RIBOCA2 mākslinieka Timura Si-Cjiņa lekcija trešdien, 26. augustā, pkst. 18:30. Mākslinieka daiļradei raksturīgas zīmolotas ekosistēmas un 3D printētu skulptūru instalācijas, gaismas kastes un virtuālā realitāte, caur šiem darbiem meklējot domāšanas veidu, kas sniegtos tālāk par antropocentrisku duālismu — labais un ļaunais, prāts un ķermenis, matērija un dvēsele —, kas atrodas Rietumu apziņas centrā. Biennāles izstādē Si-Cjiņs kontekstualizē jaunas, sekulāras ticības projektu New Peace (Jaunais miers), aplūkojot Latvijas pagāniskās tradīcijas un to mantojumu. Lekcijas laikā mākslinieks iedziļināsies ne tikai RIBOCA2 izstādītā darba konceptā, bet arī aplūkos jautājumus, kas raksturīgi viņa mākslas praksei kopumā, aizskarot tādas tēmas kā mūsdienu filosofija, kultūras attīstība un izziņas dinamika.

Ceturtdien, 27.augusta pēcpusdienā, plkst. 14:00 uz diskusiju aicināti seniori. Organizējot RIBOCA Senioru sarunas, Izglītības programmas veidotāji vēlas aktualizēt nepieciešamību pēc stereotipu, kas saistās ar laikmetīgo mākslu un tās izvēlēto auditoriju, pārvērtēšanu – laikmetīgās mākslas praksēs veidoto mākslas darbu saturs nav aktuāls tikai jaunākajām paaudzēm. Neuzsverot kādas paaudzes pārākumu, katra izstādes apmeklētāja pieredze un viedoklis var kļūt par katalizatoru dažādu mūsdienu jautājumu risināšanai un sabiedrībā aktīvi pārstāvētu viedokļu izvērtēšanai. Taču, ņemot vērā, ka RIBOCA2 iecere ir pievērsties pārdomām par mūsu apdzīvotās pasaules galu un iespējām uzcelt jaunu, šī tēma īpaši aktualizējas sarunās ar vecāka gada gājuma sabiedrības pārstāvjiem, kas, savā dzīvē jau piedzīvojuši veselu sistēmas sabrukšanu un savā ziņā ”jaunas pasaules” radīšanu. Šāda pieredze un atmiņas par pārmaiņu laikiem ir vērtīgas tālākas diskusijas veidošanai par to, kā mainās pasaules redzējums un indivīda attiecības ar vidi, ienākot krasām izmaiņām ikdienas dzīvē. Nesteidzīgā ritmā iepazīstot izstādītos darbus un iegrimstot Andrejsalas atmosfēriskajā vidē, mājīgā gaisotnē pie tējas tases un cepumiem pēc izstādes aplūkošanas diskusijas dalībniekiem būs iespēja dalīties ar redzēto, kavējoties savā pieredzē un raisot kopējas pārdomas caur dažādu viedokļu atspoguļojumu.

Ņemot vērā ierobežoto dalībnieku skaitu, lūgums reģistrēties, rakstot uz dalībnieku education@rigabiennial.com vai zvanot pa tālr.+371 2020 6323. Pensionāriem ieeja brīva, uzrādot pensionāra apliecību.

Turpinot RIBOCA2 tiešsaistes publiskās programmas aicinājumu paraudzīties uz cilvēka dzīvi un klātbūtni uz šīs planētas, 27. augusta vakaru plkst. 19.00 noslēgs socioloģes Eiverijas Gordones tiešsaistes lekcija “Spoku apsēstas nākotnes ‒ utopiskās robežzonas”. Kalifornijas Universitātes (Santabarbara) socioloģijas profesore un Londonas Universitātes Bērkbeka Jurisprudences augstskolas viesprofesore, kā arī vairāku grāmatu un publikāciju autore, Eiverija Gordone uzskata, ka spokošanās norāda uz kāda sociālās vardarbības akta nodarītu zaudējumu vai pāridarījumu pagātnē vai tagadnē. Šī lekcija, kuras uzmanîbas centrâ ir Vilkābeles arhīva saturs, aicinās pakavēties pārdomās par utopiskajām robežzonām, kurās dominē bēgšana, maronâþa jeb autonomas izbēgušo vergu kopienas, klaidonība, kareivju dezertēšana un citas, bieži vien skaidri nenolasāmas patvēruma meklējumu, pretošanās un alternatīvu dzîvesveidu formas.

Līdzsvara izjûtu pieredzēt klâtienē un pârbaudît savus spēkus akmeņu skulptûru balansēšanâ bûs iespēja RIBOCA2 dalîbnieces Bridžetas Polkas vadîtajâ meistarklasē “Meklējot lîdzsvaru”, kas notiks piektdien, 28. augustâ, plkst. 15:00. Bridžeta Polka pazîstama ar izdedžu bluķu, íieìeïu un dabisku akmeņu balansēšanu, veidojot îslaicîgas skulptûras, kuras kopâ satur tikai neiedomâjami trausla lîdzsvara spēks. Atklâjot ne tikai šķietami neiespējamo akmeņu skulptûru tehnisko procesu, Polka iepazîstinâs dalîbniekus arî ar tâ meditatîvo nozîmi un kâ akmeņu balansēšana palîdz pieredzēt pilnîgu mieru, klusumu um fokusēšanos. Meistardabnîca notiks angļu valodâ, taču tulkojums latviešu un krievu valodâs tiks nodrošinâts pēc nepieciešamîbas. Ierobežota dalîbnieku skaita dēļ lûgums reģistrēties šeit.

Svētdien, 30. augustā, nedēļu noslēgs kārtējā “Pēdējās tīrīšanas diena”, kas notiks sadarbībā ar Augnīcu, kurā RIBOCA2 apmeklētâji arî izstâdes darba laikâ laipni aicinâti uzkavēties, relaksēties un pastrâdât dârzâ ‒ vai nu sekojot uz vietas atrodamajiem norâdîjumiem, vai klausot savai intuîcijai. Dârzâ visu biennâles laiku bûs brîvi pieejama pašapkalpošanâs tējnîca, arî svaigi garšaugi, tomâti, âboli un citi labumi (ierobežotos daudzumos). Šoreiz Augnîcâ no plkst. 13:00 lîdz plkst. 18:00 bûs iespējams uzzinât vairâk par zero waste balkona dârza iekopšanu, gût ieskatu daudzveidîgo un viengadîgo augu pasaulē, kâ arî piedalîties mezglošanas un aušanas meistardarbnîcâ.

Sekojot RIBOCA mākslas vēstnešiem, ikvienam izstādes apmeklētājam ir iespēja bez maksas piedalīties kādā no publiskajām tūrēm, lai kopā atklātu laikmetīgās mākslas apvāršņus un iepazītu tās starpdisciplināro dabu. Tūres pieejamas no otrdienas līdz piektdienai plkst. 17.00, savukārt brīvdienās iespējams izvēlēties sev ērtāko laiku – plkst. 13.00 vai plkst. 17.00; nepieciešama vien derīga izstādes biļete.

Kā jau ziņots iepriekš, mākslas notikumu kartē iezīmējot vēl nepieredzētu pieturpunktu, šajā sarežģītajā laikā, kad pasaule turpina piedzīvot starptautisku mākslas notikumu atcelšanu, RIBOCA2 viss reizē zied visu paaudžu apmeklētājiem atklājas savdabīgā un uz klātesamību aicinošā laikmetīgās mākslas pieredzē, kuru iespējams piedzīvot Andrejsalā no 20. augusta, līdz 13. septembrim. RIBOCA2 projektu veido izstāde, kas risināta kā daudzslāņaina, vēstījumu piesātināta  pieredze, un tā noslēgsies ar pilnmetrāžas filmu. Kuratores Rebekas Lamaršas-Vadelas un līdzrežisora Dāvja Sīmaņa veidotā filma savu pirmizrādi piedzīvos 2021.gada sākumā.

RIBOCA2 ir atvērta jebkura vecuma, interešu un zināšanu auditorijai, aicinot laikmetīgo mākslu iepazīt neierobežojošā izstādes formātā un  izmantot to kā izejas punktu daudzveidīgu un plašu jautājumu aplūkošanā. Šajos apstākļos īpaši ievērojot sociālu atbildību un sekojot līdzi drošai distancei, RIBOCA2 organizatori Andrejsalas iepazīšanai aicina ieplānot 4 stundas, pirms izstādes apmeklējuma pievēršot uzmanību ērtu apavu un apģērba izvēlei, kā arī to neatlikt uz pēdējo brīdi – tā būs pieejama apmeklētājiem vien trīs nedēļas. Biļetes par draudzīgu cenu iespējams iegādāties RIBOCA mājaslapā vai “Biļešu Serviss” mājaslapā un kasēs iepriekš pārdošanā, kā arī uz vietas RIBOCA2 biļešu kasēs visu biennāles laiku.

Izvēršot kuratores ieceri arī ārpus izstādes galvenajām norises vietām, viss reizē zied būs sastopams, dodoties gastronomiskajos piedzīvojumos. Sadarbībā ar trim vietējiem restorāniem – “Mazā Terapija”, “Casa Nostra” un “3 Pavāru restorāns” – un to šefpavāriem, RIBOCA2 aicina iepazīt “valdzinājuma atjaunotnes” aromātu un garšu interpretāciju veģetāra ēdiena formā. Kosmosa ritmi, vietējie produkti, sezonālas krāsas un gadskārtu kalendārs – tās ir dažas no tēmām, kurās šefpavāri iedziļināsies, radot vienu īpašu ēdienu vai vairāku kārtu maltīti.

Sīkāka informācija par publisko  programmu pasākumiem un izstādi pieejama RIBOCA mājaslapā riboca.digital.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!