Fotogrāfijā Kārlis Vērpe. Foto: Andrejs Strokins

Notiks diskusiju cikla “Latvijas mūsdienu mākslas ideoloģijas” pirmā saruna “Pēc Padomju Savienības”

Turpinot projektu “Pagātnes pārvarēšana, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei”, arī šogad Ģertrūdes ielas teātrī notiks diskusiju cikls, kas veltīts padomju totalitārā režīma nozīmes un ietekmes uz mūsdienu Latvijas sabiedrību analīzei un izvērtēšanai. Šoreiz sarunu fokuss – Latvijas mūsdienu mākslas sasaiste ar valsts varu un politiskām ideoloģijām. Pirmā diskusija “Pēc Padomju Savienības” notiks 25. janvārī plkst. 19.00.

Diskusiju ciklā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par padomju mantojuma seku funkcionēšanu mūsdienu mākslas un kultūras izpausmēs. Kādas ir mākslas un ideoloģijas attiecības un kādām tām būtu jābūt? Vai un kā mākslinieks, mākslas kritiķis vai jebkurš cits mākslā iesaistītais nes pilsonisku atbildību? Kā vērtējami mūsdienu mākslas procesi, skatot tos tuvākās vēstures un esošo politisko ideoloģiju kontekstā? Ko esam ieguvuši un ko zaudējuši no tuvākās pagātnes un kā redzam savu nākotni? Diskusijās skatītā vēsturiskā laika ietvars – atjaunotā Latvija ar tālāku vēsturi kā nepieciešamo fonu.

Pirmā diskusija “Pēc Padomju Savienības” veltīta jautājumam, vai joprojām dzīvojam pēcpadomju valstī un ko mākslas kontekstā vispār nozīmē jēdziens “pēcpadomju”. Laikmetīgās mākslas kontekstā vārds “pēcpadomju” apzīmē noteiktu mākslas areālu un tās specifiku. Dažkārt tā tiek apzīmēti mantoti paradumi vai īpašības, kas raksturīgas tikai cilvēkiem, kuri paši vai kuru vecāki saistīti par padomju laikiem. Iespējams, definējot jēdzienu “pēcpadomju”, tiks rasta atbilde uz būtisku jautājumu: vai mēs joprojām dzīvojam laikā pēc Padomju Savienības?

Diskusijas moderators: publicists, filozofs Kārlis Vērpe. Dalībnieki: Sergejs Kruks – Rīgas Stradiņa universitātes profesors, komunikācijas zinātnieks,  kā arī Padomju laika kultūrpolitikas procesu pētījuma “Par mūziku, skaistu un melodisku!” autors un Zane Zajančkauska, kultūras projektu producente.

Projekts “Pagātnes pārvarēšana, tuvojoties Latvijas valsts simtgadei” tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu mērķprogrammas “Latvijai – 100” ietvaros. Projekta mērķis ir aktualizēt maz diskutētus, taču būtiskus jautājumus no Latvijas nesenās pagātnes, lai veicinātu un padziļinātu zināšanas un izpratni par Latvijas valsts vēsturi un stiprinātu piederību Latvijas valstij.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!