Publicitātes foto

LATVIJAS GADU GREDZENI LITERATŪRĀ

Jūnijā noslēgsies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes un Memoriālo muzeju apvienības kopīgā projekta LATVIJAS GADU GREDZENI LITERATŪRĀ 2014./2015. gada sezona. Sezonas noslēguma tēma – „Latviešu folklora un masu mediji”.

9. jūnijā plkst. 17.00 Krišjāņa Barona muzejā, K. Barona ielā 3–5, lekciju „Kā reklāma izmanto folkloru un folklorizējas pati” lasīs Dr. philol. Jolanta Stauga (LU).
Lekcijā tiks runāts par to, kā mēs uztveram vizuālas un audiālas reklāmas, kurās izmantoti folkloras elementi (tēli, simboli, folkloras tekstu fragmenti, tautas tradīcijas, ornamentu zīmes u.tml.), un par to, kā reklāmas frāzes dzīvo tālāk tautā jeb folklorizējas. Galvenokārt tiks aplūkotas latviešu presē publicētās reklāmas, kā arī salīdzinošam ieskatam – TV un interneta reklāmas, kas satur folkloras elementus.
Klātesošajiem būs iespēja iepazīties ar pilotpētījuma – aptaujas „Folklora un reklāma” – rezultātiem.
Interese par reklāmu un masu medijiem pasaules folkloristikā radās 20. gs. 60.–70. gados, kad aizsākās interese par mūsdienu kultūras norisēm, krietni paplašinājās folkloristikas izpētes lauks un folkloras pētniecībā iezīmējās jauns pavērsiens – mūsdienu folkloras pētniecība.
Amerikāņu folkloriste Prisila Denbija uzsver: folkloras lietojums plašsaziņas medijos vairs nav saistāms ar tās sākotnējiem nolūkiem, piemēram, mācīšanu vai tradīciju tālāk nodošanu. Folklora drīzāk tiek izmantota kā saziņas līdzeklis vai gluži vienkārši apzināti vai neapzināti lietota adresāta uzmanības piesaistei.

17. jūnijā plkst. 17.00 Krišjāņa Barona muzejā šī paša projekta ietvaros notiks diskusija „Folklora un mūzika”, kurā piedalīsies Iveta Dukaļska, Jānis Elsbergs un Andris Ērglis. Diskusiju vadīs Valdis Muktupāvels.
Ieeja brīva.

Projekta vadītāja: Dr. philol. prof. Ieva Kalniņa (LU)
Projektu finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!