Publicitātes attēls

“Laikmeta pretrunās. Latvijas Valsts tapšanas laiks”

Vācbaltieši neizbēgami ir devuši savu ieguldījumu un atstājuši mantojumu Latvijas vēsturē. Vēstures interpretācija ir mainījusies līdz ar sabiedrībā valdošiem ideoloģiskiem strāvojumiem, un vācbaltiešu vēsture, to loma un līdzdalība Latvijas valsts izveidē ir bijis tikai viens no sarežģītajiem vēstures aspektiem, kas laika gaitā ir mainījies sabiedriskajā domā vai izzudis pavisam.

Izglītība un valoda ir būtisks atspoguļojums uz to, kāda ir valsts, kultūra un piekoptās tradīcijas. Tieši šo iemeslu dēļ izglītības jautājums bija aktuāls gan latviešu, gan vācbaltiešu politiķiem. Latvijas neatkarības dibināšanas laiks bija gana sarežģīts, jo versijas par Latvijas un Baltijas teritorijas potenciālo veidolu bija ievērojami atšķirīgas, kur viena puse tiecās pēc progresa un pārmaiņām, bet cita pie tradicionāliem principiem, kas ir eksistējuši gadu gadiem. Vērtību atšķirības, kulturālā identitāte un nacionālisms, kā arī nedrošība un bailes bija gana svarīgi faktori, kas ietekmēja notikumus jaundibinātajā Latvijā pirms 100 gadiem. Ir nozīmīgi arī atcerēties personas, kuras cīnījās par savu identitāti un tiesībām, kā arī tajā pašā laikā par Latvijas valsti, ko daudzi vācbaltieši paaudžu paaudzēm ir saukuši par savām mājām.

Pasākumiem ir tikušas izvēlētas tēmas, kas sabiedrībā ir bijušas aktuālas un tādas ir joprojām. Kultūras un nacionālās identitātes jautājumi, sadarbība, kompromiss un nepiekāpība, ar ko saskaras katra valsts un tās līderi, emocijas un tajā pašā laikā dedzība par saviem sapņiem un ideāliem. Visos laika posmos, bet īpaši Latvijas valsts simtgadē ir nozīmīgi izprast ne tikai, cik sarežģīta bija Latvijas valsts izveide un šis laiks, bet arī cik daudznacionāla bija šī teritorija, kādu kultūras mantojumu un lomu tajā ieņēma šī etniskā minoritāte.

Priekšlasījumu tēmas:

Nacionālisms un izglītība: vācbaltiešu skolu problēma pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas (23. Oktobris 18:00)

Vācbaltiešu un latviešu politikas pretrunas un savstarpējās attiecības (27. Novembris 18:00)

Pauls Šīmanis un ieguldījums Latvijas sabiedrībā (11. Decembris 18:00)

Priekšlasījumus lasīs: Ilze Grūbe, Jāņa Akuratera muzeja speciāliste, Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistratūras studente.

Priekšlasījumu norises vieta : Jāņa Akuratera muzejs (Ojāra Vācieša iela 6A)
Maksa par pasākuma apmeklējumu: skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1.50 eiro; pārējiem apmeklētājiem – 2.50 eiro.
Vairāk informācijas mājaslapā.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!