Pasākuma afišas fragments

Andreja Upīša muzejā notiks pasākums “Zelts stāstos”

12. maijā, sestdien, plkst. 15.00 ar sarīkojumu “Zelts stāstos” Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38-4, turpināsies Latvijas mutvārdu stāstnieku ikmēneša pasākumu cikls.

Katra pasākuma tēma ir saistīta ar kādu Andreja Upīša labi vai ne tik labi pazīstamu darbu; maijā tas ir romāns “Zelts”, kas periodikā tika daļēji nodrukāts 1914. gadā, bet pirmizdevumu piedzīvoja 1921. gadā. Romānā “Zelts” Andrejs Upīts turpina izvērst sev interesējošās naturālisma idejas un, tieši tāpat kā romānā “Sieviete”, tiecas parādīt cilvēku, kurš ir atkarīgs ne tikai no sociālās vides, bet arī no ķermeniskām kaislībām un mantiskās apziņas. Romānā aplūkota nabadzīga amatnieku ģimene, kuras rīcībā negaidīti nokļūst liels mantojums. Dzīve galējībās – no trūkuma līdz absolūtai pārticībai – rada pamatu daudzām nelaimēm un pakāpeniskai cilvēka personības degradācijai. Ar romānu “Zelts” Andrejs Upīts pietuvojās vairākām 19. gadsimta nogales un 20. gadsimta sākuma pasaules literatūras tendencēm; īpaši fundamentāls laikmeta kontekstā bija mēģinājums fiksēt ģimenes sairšanu. Lai arī kopš romāna publicēšanas apritējis gadsimts, darbs nav zaudējis aktualitāti.

12. maija sarīkojums ir veltīts ne tikai romānam “Zelts”, bet arī naudas/zelta tēmai vispār, un ikviens sarīkojuma apmeklētājs tiks laipni aicināts (bet ne piespiests) piedalīties ar saviem mutvārdu stāstiem par šo mūžīgo un neizsmeļamo tēmu.

Sarīkojumu vada LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns, piedalās: Gunta Saule no Katlakalna folkloras kopas “Rāmupe” un citi Latvijas stāstnieki.

Ieejas maksa – 2.00 €.

Vairāk informācijas – 67289767, arnis.korosevskis@memorialiemuzeji.lv, kā arī mājaslapā .

Informāciju sagatavoja Arnis Koroševskis, Andreja Upīša memoriālā muzeja galvenais speciālists.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!