Grāmatas vāka fragments

Menča grāmatas iziet pasaulē!

Tikko Igaunijā iznākusi izcilā matemātikas skolotāju Jāņa Menča seniora un Jāņa Menča juniora grāmata un darba burtnīca “Matemātika 4. klasei” (“Matemaatika 4. klassile” un “Matemaatika töövihik 4.klassile”), kuras pirms pāris gadiem ar nosaukumu “Prima Matematik 4 klasse” izdotas arī Dānijā.

matematika4kl-978_1matematika4klesti-978-2Latvijas skolēni jau vairāk nekā 70 gadus ir mācījušies matemātiku no Jāņa Menča seniora sarakstītajām grāmatām un turpina to darīt arī šodien. Tāpēc izcilo skolotāju Jāni Menci Latvijā zina ikviens. Pati pirmā viņa veidotā mācību grāmata “Matemātika 6. klasei”  tika izdota 1941. gadā apgādā “Latvju raksti”, bet 2011. gada 20. janvārī Apgādā Zvaigzne ABC iznāca viņa pēdējā mācību grāmata „Matemātika 4. klasei”, kuru viņš rakstīja, būdams 95 gadu vecs, kopā ar dēlu Jāni Menci junioru.

Jāņa Menča (sen.) mācību grāmatās ir atspoguļots ne tikai atsevišķu matemātisko faktu skaistums un praktiskais derīgums, bet jo īpaši matemātikas stingri loģiskā un apbrīnojami harmoniski izveidotā struktūra. Tas ļauj skolēniem uztvert matemātiku ne kā atsevišķu, nesaistītu un tikai mehāniski iegaumējamu apgalvojumu jūkli, bet kā vienoti saskaņotu sistēmu, kā arī sniedz ieskatu par tālākajās klasēs apgūstamo vielu matemātikas stundās. Šādi tiek ievērots pēctecības princips un rosināta skolēnu interese par mācību procesu. Šo mācību grāmatu unikalitāte ir novērtēta arī citās valstīs.

Jānis Mencis seniors beidzis Latvijas Valsts universitāti, kurā ieguvis kvalifikāciju “vidusskolas matemātikas skolotājs”, viņš ir pedagoģijas habilitētais doktors; Latvijas emeritētais zinātnieks; apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni; Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes Goda doktors; bijis matemātikas un metodikas pasniedzējs Liepājas Pedagoģiskajā skolā; matemātikas skolotājs, matemātikas docents Liepājas Pedagoģiskajā institūtā; Matemātikas katedras profesors LPA.

Jānis Mencis seniors ir vairāk nekā 300 publikāciju, mācību grāmatu un skolotāju grāmatu  autors. Viņa dēls Jānis Mencis (juniors) ir profesors Latvijas Universitātē.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!