Grāmatas vāka fragments

IZNĀK GRĀMATA “SAKRĀLĀS ARHITEKTŪRAS UN MĀKSLAS MANTOJUMS VĒSTURISKAJĀ KRĀSLAVAS RAJONĀ”

„Neputns” izdod Rūtas Kaminskas un Anitas Bisteres grāmatu “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā”. Grāmata papildina “Neputna” kultūrmantojumam veltīto sēriju “Mākslas pieminekļi Latvijā”, kurā atrodams unikāls materiāls par Latvijas reģionu sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļiem. Līdz šim sērijā iznākušas Preiļu, Rēzeknes, Valmieras, Daugavpils rajonam, Rīgas pilsētai un Zemgalei veltītas grāmatas.

Sakralas arhitekturas un makslas pieminekli_Kraslava_vaksŠajā izdevumā atsevišķās nodaļās izcelts Krāslavas pilsētas, Krāslavas novada, Dagdas pilsētas un novada un Aglonas novada teritorijās esošo dievnamu apskats. Kopumā tie ir 38 dažādu konfesiju dievnami. Tekstos dots īss ieskats to vēsturē, baznīcu ēku un mākslinieciski vērtīgā inventāra raksturojums. Ilustratīvais materiāls apkopo ne tikai mūsdienu fotogrāfijas, bet arī vēsturiskus fotouzņēmumus un celtņu atspoguļojumu senos zīmējumos un akvareļos.

“Aplūkojot Krāslavas rajona arhitektūras un mākslas mantojumu, pirmās asociācijas saistās ar to, ka te savā sākotnējā vietā saglabājies senākais koka dievnams, kas joprojām kalpo draudzei, – tā ir Indricas katoļu baznīca (ap 1698). Otrkārt, te atrodamas izcilas baroka laikmeta mūra baznīcu celtnes (Krāslavas katoļu baznīca, 1756–1767; Dagdas katoļu baznīca,1768; Piedrujas katoļu baznīca,1759–1774). Treškārt, šajā Dienvidlatgales pusē vairākus gadsimtus saimniekojuši grāfi Plāteri, pateicoties kuriem iespējams runāt par itāļu cilmes meistaru piesaistīšanu vērienīgos 18. gadsimta projektos. Karu un posta laiki šīm zemēm bijuši visumā labvēlīgi, daudz kas ir saglabājies un dod iespēju novērtēt autentiskas liecības par seno meistaru darbošanos un viņu radīto pieminekļu iekļaušanos plašākā sava laika Eiropas mākslas kontekstā. Šobrīd tas vairs nav tikai dažu draudžu mantojums, bet arī mūsu nacionālā bagātība, liecinot par dažādu konfesiju līdzāspastāvēšanu un visu labāko, ko cilvēki gadsimtu gaitā varējuši veltīt saviem dievnamiem,” grāmatas ievadā raksta Rūta Kaminska.

Grāmata tapusi, balstoties uz plašākai sabiedrībai mazāk pazīstamu arhīva materiālu, kas apkopo pieminekļu aizsardzības dienestu pieredzi Latvijā kopš 20. gadsimta 20. gadiem un glabājas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrā. Izmantota arī citu Latvijas un ārvalstu dokumentu krātuvju informācija un pētnieku publicētie dati. Tāpat kā iepriekšējos sējumos, grāmatā ievietota īsa terminu vārdnīca, kas ļauj orientēties specifisku arhitektūras, mākslas un baznīcas dzīvē lietotu apzīmējumu jomā. Izdevumā iekļauts kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Māksliniece: Inta Sarkane
Apjoms: 320 lpp.
Cena “Neputna” galerijā: 9 EUR
Izdevums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Krāslava novada domes un Krāslavas Sv. Romas katoļu baznīcas atbalstu

Grāmatu var iegādāties „Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, labākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī interneta veikalā www.neputns.lv.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!