Pasākuma afišas fragments

Sirreālisma lugu darbnīca Andra Zeibota vadībā

22. aprīlī no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00 Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30 notiks sirreālisma lugas veidošanas darbnīca, ko vadīs rakstnieks un dramaturgs Andris Zeibots.

Lugas rakstīšanas gaitā tiks mēgināts rast atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Kādā nozīmē mēs esam dalībnieki eksistences teātrī?
2. Kas vada (režisē) mūsu darbības un attieksmes realitāti? (Psihoanalīzes klasiķu pētījumi, kas var noderēt dramaturga darbā.)
3. Vai katrs, kam ir nedaudz literāta talanta, var kļūt psihoanalītiķis pats sev?
4. Kas ir sapņa darbs, kā šī dabas “tehnoloģija” darbojas, rakstot lugu?
5. Kas ir “Es” tēli, vai tie ir viens vai vairāki, vai – kā uzskata austrumu domātāji – tādu vispār nav?
6. Kas varētu būt morfogēnais lauks (hipotēzes)?
7. Kas ir transpersonālā psiholoģija?

Darbnīcā veidosim eksperimentālu vidi, kura tiks konstruēta, lai literārajā darbībā censtos saņemt atbildes uz jautājumiem par mūsu neapzinātās dzīves procesiem, par aktīvajiem arhetipiem, kas liek mums rīkoties noteiktā veidā, par tēlu sublimāciju, simboliskošanos, daudzkāršošanos un pārnesumiem.

Andris Zeibots vadīs praktisku lugas rakstīšanas darbnīcu, ko papildinās teorijas fragmenti, jo nodarbības laiks ir ierobežots.

Pirms nodarbības dalībnieki ir aicināti atcerēties un pierakstīt kādu savu sapni, kuru viņi uzdrošinātos pakļaut nosacītai analīzei (neatstāsim psihoanalītiķus bez darba, tikai izmantosim dažus analīzes paņēmienus, kas noderēs lugas rakstīšanas procesā, jo reāla analīze ir ļoti ilgstošs process, nekādā gadījumā ne vienā dienā paveicams).

Sirrealisms web

Ieejas maksa: 2,00 EUR; skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,50 EUR

Tuvāka informācija pa tālruni 26912310 vai e-pastu elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv, kā arī mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Elvīra Bloma, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!