Foto: Mums Patīk

Par mums un laiku

Kopš brīža, kad pirmos nedrošos soļus virtuālajā telpā spēra portāls Mumspatik.lv, ir pagājis jau kāds laiks. Kā jau tas mēdz notikt, arī mūs ir skāruši pirmie pārmaiņu vēji.

Portāla Mumspatik.lv radīšanā un uzturēšanā esam ieguldījuši savu no maizes darba brīvo laiku. Sandra Marta Grudule ir portāla motors, bet Guntis Berelis gādājis, lai lasītājiem būtu iespēja tuvāk iepazīt tādas personības kā Edvīns Raups, Juris Zvirgzdiņš, Andra Manfelde, Ināra Kolmane, Andra Konste u.c.

Rakstnieki un dzejnieki Elvīra Bloma, Eduards Aivars, Katrīna Rudzīte, Liāna Langa, Andris Akmentiņš, Madara Heidemane, Edvīns Raups, Māris Salējs, Māris Bērziņš, Jana Egle, Anna Foma, Arvis Viguls, Aleksandars Kukulevs (Maķedonija), Harijs Vagrants, Inga Gaile, Kristīne Geida, Gunta Ristameca, Rainelda Muižniece, Dita Vīksna, Dita Putniņa, Evelīna Andžāne, Zane Šteinmane, Raimonda Arāja, Elīna Vendija Rībena ir nesavtīgi dalījušies ar mums savā dzejā un prozā.

Linda Skranda, Laura Celmiņa, Elvīra Bloma, Alise Melngave bagātinājušas portāla saturu ar saviem iespaidiem un ceļojumu piezīmēm.

Mūsu sadarbības partneri – kultūras dzīves organizatori –  informējuši par jaunumiem mākslā, mūzikā, teātrī, kino, muzejos un literatūrā.

Mūsu sadarbības partneri – uzņēmēji, kuru ikdienas darbs uztur un padara mūsu pilsētu un valsti dzīvu, – nav lieguši savus padomus un ieteikumus dažādās praktiskās dzīves jomās, kā arī bijuši mums interesanti sarunu biedri, iepazīstinot ar savu dzīves pieredzi.

Sirsnīgs paldies, draugi! Visiem, kuri palīdzējuši tapt un pastāvēt.

Turpmāk mums būs mazāk laika, mazāk atvēlēto sekunžu tikšķu, ko ik dienu (līdz šim ik nakti) varam veltīt portāla satura atjaunošanai. Tas liegs mums iespēju attīstīties plašumā, varbūt no kaut kā nāksies atteikties. To sauju laika, kas mums atliks, veltīsim nozīmīgāko notikumu pavēstīšanai. Ceram, ka ik pa laikam paspēsim pierakstīt arī pa kādai sarunai. Izstājamies no skriešanās sacensībām ”kurš pirmais”, jo mūžībā tam nebūs svara.

Citā ritmā un tempā, bet turpinām.
Paliekam kopā – jūsu Mums Patīk

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!