Foto: Pēteris Vīksna

Otrā lasīšanas darbnīca “Eiropeiskās vīzijas krīze. Skats no Centrālās un Austrumeiropas”

Trešdien, 20. jūnijā, pulksten 18.00 Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru turpina aizsākto lasīšanas darbnīcu ciklu, kas veltīts laikmetīgajai mākslai.

Pasākums norisināsies Latvijas Universitātes bijušajā Bioloģijas fakultātē vai pie Džeimsa Beketa instalācijas “Pilsdrupas” Kronvalda parkā (labu laikapstākļu gadījumā), ieeja bezmaksas.

Lasīšanas darbnīcu mērķis ir veicināt interpretēšanas, salīdzināšanas un argumentēšanas prasmju attīstību. Ar nozīmīgu terorētiķu tekstu palīdzību tiks pētīti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi, individuālo lasīšanu papildinot ar neakadēmisku un neformālu diskusiju, kuras virzību noteiks paši dalībnieki.
Turpinot 2014. gadā LLMC Vakarskolas aizsākto lasīšanas darbnīcu ciklu, Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru lasīšanas darbnīcās galvenokārt pievērsīsies pirmās biennāles tēmām: pārmaiņām un mūsu spējai tām adaptēties; transhumānisma un posthumānisma piedāvātajiem skatījumiem uz to, kas ir vai var būt cilvēks; neoliberālā kapitālisma transformācijām un to radītajām sekām cilvēku un sabiedrību dzīvēs. Lasīšanas darbnīcu tēmu lokā būs arī lokālās, reģionālās un globālās ģeopolitikas attiecības un to pārmaiņas. Visas lasīšanas darbnīcas vienos interese par to, kā šo dažādo pieredžu izprašanā piedalās laikmetīgā māksla.

Otrās lasīšanas darbnīcas tēma: “Eiropeiskās vīzijas krīze. Skats no Centrālās un Austrumeiropas”
Pēc “aukstā kara” beigām liberālās demokrātijas modelis figurēja kā vienīgā “normalitātes” sistēma – Rietumi, kuru ietekmei vairs nebija vērā ņemama oponenta, tiecās pārveidot arī “pārējo” pasauli. Savukārt šī “pārējā” pasaule imitēja Rietumus ekonomiskajā, sabiedriskajā un ikdienas dzīvē. Taču vīzija par Rietumu civilizāciju kā modernās pasaules dabisko kārtību šodien brūk mūsu acu priekšā – Brexit, galēji nacionālistisku un populistisku valdību ievēlēšana daudzviet Eiropā ir tikai pāris piemēri, kas to apliecina. Arī migrācijas krīze iedragājusi eiropeisko vīziju par pasauli, kuras robežas ir atvērtas – tās vietā tiek piedzīvota solidaritāšu sadursme un gatavība no jauna celt mūrus tajās pašās vietās, kur pirms trim desmitgadēm tie tika nojaukti.

Lasīšanas darbnīcā tiks analizēti sekojoši teksti:
Ivan Krastev, “The Unraveling of the Post-1989 Order”. Journal of Democracy. October 2016, Volume 27, Number 4, pp. 5–15.

Magdalena Moskalewicz, “Vanguard of the Future: Mobility, Nationalism and the Postsocialist Condition”. The Travellers: Voyage and Migration in New Art from Central and Eastern Europe. Ed. M. Moskalewicz. 2018, pp. 132–164.

Tekstus iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: readingworkshop2018@gmail.com.
Lasīšanas cikls ilgs līdz 28. oktobrim, nākamo darbnīcu norises laiki tiks publiskoti atsevišķi. Darbnīcas pieejamas ikvienam interesentam; dalība pasākumos bez maksas.

Lasīšanas darbnīcu saturu veido mākslas zinātniece, kritiķe un kuratore Ieva Astahovska un RIBOCA1 publiskās programmas kuratore Zane Zajančkauska. Lasīšanas darbnīcas notiks latviešu vai angļu valodā, atkarībā no katras darbnīcas dalībniekiem.

Raksta attēlā Pētera Vīksnas foto fragments: Nikos Navridis. All of old. Nothing else ever.. 2018 Installation, books, sound

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!