Pasākuma afišas fragments

Notiks zinātniskie lasījumi “Rainis un Imants Ziedonis”

19. oktobrī plkst. 13.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīcā (J. Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā) notiks zinātniskie lasījumi par Raini un Imantu Ziedoni.

Lasījumu programma:

Ievadvārdi – Imanta Ziedoņa muzejs, Raiņa un Aspazijas vasarnīca.

Pirmā sēde. Vada Astrīda Cīrule
Ausma Cimdiņa, Dr. philol. (Latvijas Universitāte) – Raiņa motīvs Imanta Ziedoņa daiļradē.
Linda Grīnberga, Mg. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Trešā tēva dēla ideja: Rainis. Imants Ziedonis.
Zane Šiliņa, Dr. art. (Latvijas Kultūras akadēmija) – Telpa Raiņa lugā “Spēlēju, dancoju”.
Agris Redovičs, kinozinātnieks – Filma “Pūt, vējiņi!” – interpretāciju sadursme.

Kafijas pauze.

Otrā sēde. Vada Katrīna Kūkoja.
Artis Svece, Dr. phil. (Latvijas Universitāte) – Divi dzejnieki, radoši cilvēki un politiski darbinieki.
Jānis Zālītis, Dr. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Kultūras fonds – no Raiņa līdz Ziedonim.
Divi māju būvētāji:
Astrīda Cīrule, Mg. art. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Raiņa Jaundubultu vasarnīca.
Katrīna Kūkoja, Mg. philol. (Imanta Ziedoņa muzejs) – Imanta Ziedoņa Murjāņu māja.
Kristīne Tjarve (Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”) – Imanta Ziedoņa dienasgrāmatas izdevums.
Astrīda Cīrule, Mg. art. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Imants Ziedonis lasa Raiņa dienasgrāmatu.
Ausma Kantāne (aktrise) – Imanta Ziedoņa dienasgrāmatas fragmentu lasījums.
Goran Gora – Dzeja mūzikā.

Noslēguma kafija un diskusijas.

Rainis un Imants Ziedonis-MMA

Lasījumus atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Vairāk informācijas – 67764295, astrida.cirule@memorialiemuzeji.lv, kā arī mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Astrīda Cīrule, Raiņa un Aspazijas vasarnīcas galvenā speciāliste

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!