Publicitātes attēls

No aprīļa iznāks jauns literatūras laikraksts

Latvijas Rakstnieku savienības laikraksts “konTEKSTS” ir ikmēneša izdevums.

Laikraksta “konTEKSTS” saturu veido tikai literatūrai veltīti temati bez papildu uzslāņojumiem, aptverot plašu ar literatūru saistītu jautājumu spektru. Paralēli literatūras tekstiem un kritikai iekļauts arī bērnu un pusaudžu literatūras atvērums, kas ir nebijis precedents latviešu periodikā kopumā, atvēlēta teksta telpa ne tikai tulkojumiem, bet tulkotāja kā radošas personības aktualizācijai. Neiztrūkstoša sadaļa ir sarunas ar autoriem gan par dzīves un literatūras aktualitātēm, gan par radošo procesu. Īpaša uzmanība ir pievērsta lasītāju viedokļiem, grāmatniecībai, pētniecībai. Pēdējā lappusē domāts arī par lasītāja atslodzes brīdi.

Galvenā redaktore Sandra Ratniece, redaktori Arno Jundze, Māris Salējs, Egīls Venters, Austra Gaigala, māksliniece Rūta Mežavilka, fotogrāfs Gints Ivuškāns, korektore Austra Gaigala.

Laikrakstu “konTEKSTS” kopš aprīļa var iegādāties grāmatnīcu “Jānis Roze”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava” un “Latvijas Grāmata” tirdzniecības tīklos. 16 lpp. Cena 1,50 €.

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Sadarbības partneri: veikalu tīkli “Jānis Roze”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava”, “Latvijas Grāmata”, “Radio NABA”.

konTEKSTS_01_vaks

konTEKSTS_ielugums

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!