Grāmatas vāka fragments

Nāk klajā Ingas Ābeles stāstu krājums “Balta kleita”

Izdevniecībā “Dienas Grāmata” klajā nācis rakstnieces Ingas Ābeles stāstu krājums “Balta kleita”.

Inga Ābele

BALTA KLEITA

“Deviņas sievietes, deviņi stāsti. Un — deviņas drāmas, bet bez melodramatiskām putām un sentimentālas jūteļošanās. Ingai Ābelei piemīt reti sastopamais talants neliela apjoma tekstā izstāstīt vairāk, nekā tajā ir izlasāms. Viņa raksta par gluži ikdienišķu un mums visiem pazīstamu esamību, taču tā slēpj bezdibenīgus dziļumus, un, ja tie tiešām ir bezdibenīgi, šajās dzīlēs atrodams viss — gan esamības prieks, gan esamības šausmas, turklāt abas šīs substances tik cieši saaugušas kopā, ka nav izšķiramas. Aiz nākamā krustojuma var gaidīt nāve, tomēr dzīve bez saullēkta nav iespējama. Bet sapņos šīs sievietes skata sevi baltā kleitā. Varbūt tā ir kāzu, varbūt — mirstamā kleita, un apokalipse ir iespējama jebkurā mirklī, jebkurā vietā, jebkurā prātā.”

Guntis Berelis

 

Balta kleita ir kā dzīve — skaista, bet vienmēr ievaino. Kā tajā senajā mīklā par ķirša koku —

“Kad es biju jauna meita, tad man bija balta kleita. 

Kad tā baltā noplīsa, tad palika sarkana. 

Sirds kā akmens. 

Asinis kā vīns.”

 

Grāmatas mākslinieki Ieva Jurjāne un Jānis Esītis

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Cieto vāku sējums, 160 lpp., izdota 2020. gada 7. septembrī

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!