Grāmatas vāka fragments

Latvijas vēsture Baltijas, Eiropas un pasaules kontekstā

Iznākusi grāmata, kas sniedz visaptverošu ieskatu Latvijas vēsturē, un ne tikai – vēsturnieka un pedagoga Valda Klišāna apjomīgais darbs “Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā”. Jāpiemin, ka šogad iznākusi arī Valda Klišāna grāmata “Latvijas valsts stāsts”, kura kopš iznākšanas (šā gada augustā) turējusies pirktāko grāmatu sarakstos vairākos lielajos grāmatnīcu tīklos un vairākkārt recenzijās un atsauksmēs pieminēta kā “grāmata, kurai jābūt ikvienas ģimenes bibliotēkā”.

Jauniznākusī “Latvijas vēsture no vissenākajiem …” ir Latvijas vēstures notikumu un procesu apskats, kas domāts visplašākajai lasītāju auditorijai. Latvijas vēstures izklāsts veidots tradicionālajā hronoloģiskā secībā, apskatu sākot ar pirmo zināmo cilvēku atstātajām pēdām aizvēsturē līdz mūsdienām – 21. gadsimta sākumam. Grāmatas veidotājs Valdis Klišāns to rakstījis populārzinātniskā valodā, vienlaikus vēsturisko notikumu un procesu interpretācijā cenšoties izklāstīt arī mūsdienīgas zinātniskas atziņas. Latvijas vēstures stāsts paspilgtināts un daļējas klātbūtnes efekts radīts sadaļā “Stāsta laikabiedri”. Tajā ievietoto tekstu fragmentu autori ir gan viduslaiku hronisti, gan ievērojami monarhi, valstsvīri un diplomāti, gan sabiedrības pārstāvji – studenti, skolotāji, mūziķi, rakstnieki vai ierēdņi. Grāmatas sadaļā “Vēstures mīti un izdomājumi” lasītājs varēs uzzināt par savu laiku pārdzīvojušiem, taču kādā sabiedrības daļā joprojām dzīvotspējīgiem vēstures skaidrojumiem, kuriem nav nekāda zinātniska pamatojuma, un nepatiesiem faktiem, kuru eksistence nerod apstiprinājumu vēstures avotos. Savukārt sadaļas “Tolaik Eiropā” un “Tolaik pasaulē” ļaus labāk izprast Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumu sinhronitāti un veidos nojausmu par to savstarpējo mijiedarbību.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!