Publicitātes foto: Elfrīda Krastiņa

Jubileja izcilajai pedagoģei Elfrīdai Krastiņai

Daugavpils Universitātes profesorei, daudzu matemātikas mācību līdzekļu (grāmatu, burtnīcu, papildmateriālu, metodisko materiālu) autorei un līdzautorei, skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu vadītājai Elfrīdai Krastiņai, vitālam un vienmēr ideju bagātam cilvēkam, 1. jūlijā atzīmējam apaļu – 70 gadu jubileju.

Elfrīda Krastiņa un neliela daļiņa viņas mūža darba – dažādās grāmatas skolasbērniem.

Elfrīda Krastiņa un neliela daļiņa viņas mūža darba – dažādās grāmatas skolasbērniem.

Ar E. Krastiņas iesaistīšanos J. Menča (sen.) vadītajā autoru kolektīvā Apgādā Zvaigzne ABC ir izdoti mācību līdzekļi matemātikā 1. – 6. klasei (mācību grāmatas, burtnīcas, metodiskie līdzekļi), kurus jau ilgus gadus izmanto Latvijas skolās. Pašlaik autore darbojas pirmsskolai un sākumskolai paredzētā komplektizdevuma “Raibā pasaule” tapšanā, gādājot par matemātikas sadaļu un īstenojot novatorisku pieeju integrētajos mācību līdzekļos “Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas”. Daudzi Latvijas skolotāji nemaz nevar iedomāties darbu bez metodiskā līdzekļa “Matemātika spēlēs un rotaļās”. Ar profesores Krastiņas piedalīšanos izdotas arī grāmatas “Gribu rēķināt!”, “Pārbaudes darbi matemātikā 3. un 4. klasē” un citas. Lai palīdzētu skolotājiem apgūt arvien jaunus metodiskos paņēmienus matemātikas mācīšanas metodikā, E. Krastiņa arī vada nodarbības Apgāda organizētajos pirmsskolas un sākumskolas skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursos.

Iveta Ikale, mācību grāmatu autore un redaktore: “Pirmais, kas nāk prātā, runājot par Elfrīdu Krastiņu, ir viņas azarts uz dzīvi, uz darbu, uz atpūtu, uz kopā būšanu, uz…, vienvārdsakot – azarts vislabākajā šī vārda nozīmē. Elfrīda paspēj būt profesore universitātē, uzrakstīt vairākus mācību līdzekļus, ir ļoti atvērta visam jaunajam, taču nevis akli piekrītot, bet iepazīstot, izmēģinot, izvērtējot un tikai tad pieņemot un bagātinot ar savām idejām vai arī nepieņemot un atliekot malā. Profesore aktīvi iesaistās arī ārzemju pieredzes pētīšanā, viņai tuvas ir humānās pedagoģijas idejas.”

Inese Auziņa, Skolu informācijas centra koordinatore: “Profesores lekcijās vienmēr valda darbīga atmosfēra un radošs gars. Par to liecina arī kursu dalībnieku atsauksmes, proti: “…īpaši patika E. Krastiņas lekcija par matemātikas rotaļnodarbībās izmantojamajām metodēm un paņēmieniem”; “reizināšana ar pirkstiem! Tas ir kas jauns, ceru, ka bērniem patiks!”; “E. Krastiņas lekcijā vēlreiz apstiprinājās manas domas par to, ka J. Menča metodika ir vispareizākā, kā mācīt un iemācīt matemātiku”; “Paldies par dzirkstelīti Jūsu acīs!””.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!