Foto: Mums Patīk

Izsludināts septītais Autora stipendijas konkurss

Līdz 2018. gada 1. septembrim individuāli Latvijas autori, kas saņem atlīdzību par savu darbu izmantojumu ar AKKA/LAA starpniecību, aicināti pieteikties kārtējā AKKA/LAA Autora stipendijas (AS) konkursā. AS apmērs vienam stipendiātam ir 700 EUR.

AKKA/LAA Padomei adresēts datēts un parakstīts pieteikums jāiesniedz gan papīra, gan elektroniskā formātā (A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011; info@akka-laa.lv).

Vairāk skatiet šeit.

Pieteikumā iekļaujams iecerētā darba apraksts ne vairāk kā vienas A4 lapas apjomā, norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. Ja autors vēlas, aprakstam var pievienot pielikumus.

AS konkursam nevar pieteikt iesāktus vai jau īstenotus darbus, un saskaņā ar nolikumu tajā nav tiesīgi piedalīties autori, kas AS saņēmuši šajā vai iepriekšējā kalendārajā gadā.

Padomes lēmums būs zināms septembra nogalē.

Sk. Autora stipendijas nolikumu.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!