Grāmatas vāka fragments

Iznākusi grāmata “Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda Latvijā”

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina uz biedrības “Raktuve” izdevumu sērijas “Māksla. Mīts. Dokuments” jaunākās grāmatas “Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda Latvijā” prezentāciju. Grāmatas atvēršanas svētki notiks trešdien, 2016. gada 25. maijā, plkst. 17:00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10/20).

vaks drukai.inddZīmolu vizuālajai identitātei mūsdienās tiek piešķirta nozīmīga loma, bet būtiski ir apzināties, ka grafiskajai kultūrai Latvijā ir vērā ņemams mantojums arī padomju periodā. Tieši grafiskās valodas attīstībai Latvijā 20. gadsimta 60. gados ir veltīta nākamā biedrības “Raktuve” izdotā grāmata sērijā “Māksla. Mīts. Dokuments”. Pētījuma aizsākumam minamas izstādes “Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (06.12.2013.–02.02.2014.) un ceļojošā izstāde ar tādu pašu nosaukumu, kura 2015. un 2016. gadā viesojās Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Ventspils muzejā, Talsu novada muzejā un Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Projektu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Izdevumā nozares ekspertu raksti tiek papildināti ar vizuālo materiālu, kas tematiski grupēts, iezīmējot to mākslinieku vārdus, kuru devums spilgti izceļas 60. gadu grafiskā dizaina, porcelāna apgleznojumu, kā arī arhitektūras un interjeru laikmetīgo zīmju veidošanā. Grāmatas ilustrācijās ietverts salīdzinoši liels skaits maz zināmu vai pareizāk būtu teikt – pilnībā aizmirstu liecību, kas tika savāktas Latvijas muzeju krājumos un autoru vai viņu mantinieku privātajās kolekcijās.

Grāmata tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM), LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, LNMM Zinātnisko dokumentu centru, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centru, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzeju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas Arhitektūras muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Talsu novada muzeju, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu, Latvijas Mākslinieku savienību, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Jūrmalas pilsētas muzeju.

Biedrības “Raktuve” veidotā izdevumu sērija “Māksla. Mīts. Dokuments” ir veltīta Latvijas kultūrai 20. un 21. gadsimtā. Šo grāmatu pamatmērķis ir kompaktiem, bet informatīviem tekstiem (latviešu / angļu valodā) un bagātīgu krāsainu attēlu izlasi atspoguļot pēc iespējas dažādākus mākslas aspektus Latvijā. Sērijas izdevumi: “Esplanādes laukums Rīgā”, “Ļeņins Latvijā”, “Propaganda”, “Graffiti Rīgā”, “Rīgas ielu māksla”, “Sarkanā sienasavīze 1940”, “Padomju prieks”, “Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda Latvijā” u.c.

“Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda Latvijā”

Izdevuma koncepcijas autore: Sandra Krastiņa

Tekstu autori: Jānis Borgs, Ramona Umblija, Iliana Veinberga, Ilze Martinsone

Dizainere: Inta Sarkane

Grāmatas apjoms: 216. lpp.

Izdevējs: biedrība “Raktuve”

Iespiests Jelgavas tipogrāfijā

Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!