Grāmatas vāka fragments

Iznākusi dzīvesbiedru Veltas Kaltiņas un Roalda Dobrovenska dzejas grāmata divās valodās

Apgādā „Vesta-LK” sērijā „Laika grāmata” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu iznācis divu autoru dzejas kopkrājums. Dzīvesbiedri Velta Kaltiņa un Roalds Dobrovenskis katrs pārstāv savu valodu, savu poētisko stilu un rokrakstu, līdz ar to grāmata lasītāju uzrunā latviešu un krievu valodā.

kaltina_dobrovenskis_dzeja_vaksVelta Kaltiņa. Dzeja / Роальд Добровенский. СТИХИ

Redaktore Gundega Saulīte

Grāmatas māksliniecisko iekārtojumu veidojusi māksliniece Daiga Brinkmane

Apgāds VESTA-LK, 2016

Ja Velta Kaltiņa krājumā ievietojusi dažādu gadu dzejoļus, arī jau agrāk publicētos, uzrunājot lasītāju ar dziļu vienkāršību un sievišķu viedumu, tad Roalds Dobrovenskis, kuru pazīstam kā tulkotāju un vairāku monumentālu biogrāfisko romānu autoru, izrādās, tikai 2012. gadā atsācis dzejot, kaut jaunībā to jau reiz mēģinājis darīt. Viņa dzejoļu kopa ir absolūts jaunatklājums – tā ir spirgta, skanīga, asprātīga un dziļdomīga dzeja.

Grāmatas ievadā dzejnieki par savu ieceri izsakās:  „Abi, viņš un viņa, vairāk par mūža pusi dzīvoja un dzīvo, var teikt, zem viena vāka. Un negribēja palaist garām gadījumu pabūt blakus un kopā vēlreiz.” Nu viņi ir kopā „vienos vākos”, un dzeja sabalsojas motīvos, noskaņās un nodzīvoto gadu vērtējumā.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!