Dainas Dagnijas darba foto

Dainas Dagnijas izstâde “Dzîve mâkslai. Mâksla dzîvei.”

No 11. maija lîdz 9. jûnijam Galerijâ MuseumLV un kultûras centrâ GrataJJ bûs apskatâma Dainas Dagnijas izstâde “Dzîve mâkslai. Mâksla dzîvei.”

Daina Dagnija ir leģendāra un nozīmīga personība gan Latvijas, gan pasaules vizuālas mākslas kontekstā – daļu sava radošā mūža māksliniece pavadījusi ASV. Viņas mākslā savijies nacionālais kolorīts  ar  pasaules mākslas tendencēm vairāku gadu desmitu garumā. 2017. gadā Daina Dagnija atzīmēja 80 gadu jubileju. Retrospekcija aptvers Dainas Dagnijas radošo dzīvi no ASV radītiem jaunības laiku darbiem, līdz pēdējo gadu darbiem, kas tapuši Rīgā.

Dainas Dagnijas darba foto

Dainas Dagnijas retrospekcijas ideja ir stāstīt par radošas personības likteni laikmeta griežu kontekstā. Būtisks Dainas Dagnijas ieguldījums Latvijas kultūrā ir nacionalā mīta interpretācija vizuālaja mākslā. Tautasdziesmu, buramvārdu un latviešu tautas vēstures tēma caurvij Dainas Dagnijas mākslu gadu desmitu garumā visdažādākajos stilistiskajos griezumos.  Ekspozīcija veidota hronoloģiski, vecāko darbu māksliniece gleznojusi 16 gadu vecumā, būs apskatāmi arī jaunākie darbi.

Ieeja bezmaksas

Plašāka informācija mājaslapā.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!