Foto: Mums Patīk

Biedrība “Latgolys Studentu centrs” izsludina konkursu „Latgolys prozys skaitejumi 2020”

Lai veicinātu literāro procesu Latgalē, radot iespēju latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā valodā rakstošiem autoriem uzrunāt plašāku auditoriju, biedrība “Latgolys Studentu centrs” organizē konkursu „Latgolys prozys skaitejumi 2020”. Konkursā aicināti piedalīties visa vecuma Latgales kultūrtelpai piederīgi autori, kuri raksta prozu. Labākajiem autoriem būs iespēja piedalīties starptautiskajā literatūras festivālā „Prozas lasījumi 2020”.

Literāro prozas tekstu konkurss „Latgolys prozys skaitejumi 2020” notiks divās – neklātienes un klātienes – kārtās. Neklātienes kārtā autori aicināti iesūtīt savus prozas tekstus, ko konkursa organizatori nodos žūrijai anonīmai vērtēšanai. Klātienes kārta notiks šī gada 14. novembrī Lūznavas muižā, autori tajā lasīs savus prozas tekstus, žūrija vērtēs lasījumu un diviem labākajiem piešķirs iespēju piedalīties starptautiskā literatūras festivāla „Prozas lasījumi 2020” pasākumos, kas decembra sākumā notiks Rīgā.

Autori aicināti iesūtīt pašu radītus un iepriekš nepublicētus tekstus latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā valodā. Darbi tiks vērtēti, primāri izceļot ne teksta tapšanas valodu, bet literārā teksta kvalitāti un piederību Latgales kultūrtelpai.

Konkursa „Latgolys prozys skaitejumi 2020” darbus vērtēs literatūrzinātniece Maija Burima, dzejniece Anna Rancāne un rakstniece Laima Kota.

Pieteikumi līdz 2020. gada 15. oktobrim nosūtāmi biedrībai “Latgolys Studentu centrs”, e-pasts ilze@lgsc.lv. Pieteikumā jāietver teksta elektroniskā versija, ziņas par sevi (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts).

Autorus, kurus uzaicinās dalībai prozas lasījumos „Latgolys prozys skaitejumi 2020”, informēs personīgi un viņu vārdus novembra sākumā izziņos biedrības “Latgolys Studentu centrs” mājaslapā lgsc.lv un latgaliešu kutūras ziņu portālā lakuga.lv.

Biedrība “Latgolys Studentu centrs” (LgSC) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno cilvēkus, kam ir svarīgi saglabāt un attīstīt Latgales un latgalisko kultūrtelpu, latgaliešu valodu. Biedrība vienmēr ir centusies primāri atbalstīt jaunos latgaliešu autorus un izdot kvalitatīvu literatūru, uzmanību pievēršot jauniešu auditorijai.

Festivāls “Prozas lasījumi” norisinās kopš 1995. gada, to organizē Latvijas Rakstnieku savienība. Gadu gaitā „Prozas lasījumi” no neliela pasākuma Andreja Upīša dzimšanas dienas atcerei izauguši vairāku dienu prozas festivālā, kura programmā ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas un citu valstu rakstnieki. Šogad pirmo reizi festivālā piedalīsies arī labākie Latgales autori.

Konkursa „Latgolys prozys skaitejumi 2020”

NOLIKUMS

MĒRĶIS
Veicināt literāro procesu Latgalē, radot iespēju latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā valodā rakstošiem autoriem uzrunāt plašāku auditoriju.

DALĪBNIEKI
Visa vecuma Latgales kultūrtelpai piederīgi autori, kuri raksta prozu latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā valodā.

KONKURSA DARBA NOSACĪJUMI
Autori aicināti iesniegt:
1. autora paša radītu, iepriekš nepublicētu prozas tekstu latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā valodā — eseju, stāstu vai romāna fragmentu;
2. prozas teksta apjoms: 7000 –12 000 zīmes ar atstarpēm;
3. teksta noformējums: A4 formāts, Times New Roman, burtu lielums 12 punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti;

PIETEIKUMA NOSACĪJUMI
Konkursa darba elektroniskajai versijai obligāti jāpievieno e-pasta teksts ar pieteikumu, kurā jāietver:
1. ziņas par autoru (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija);
2. autora kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese).

TERMIŅI
Konkursa darbi, pievienojot pieteikumus, konkursam jāiesniedz līdz 2020. gada 15. oktobrim, nosūtot biedrībai “Latgolys Studentu centrs” uz e-pastu: ilze@lgsc.lv.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Darbi tiks vērtēti, primāri izceļot ne teksta tapšanas valodu, bet literārā teksta kvalitāti un piederību Latgales kultūrtelpai, tā atklājot reģiona savpatību un parādot latgaliskumu tā plašākajās nozīmēs.

KONKURSA NORISES KĀRTAS
Konkurss notiks divās kārtās:
1. neklātienes kārtā – autori līdz 15. oktobrim iesūta savus prozas tekstus un konkursa organizatori tos nodod žūrijai anonīmai vērtēšanai;
2. klātienes kārtā – žūrijas atlasītie labāko prozas tekstu autori 14. novembrī Lūznavas muižā lasa savus prozas tekstus, žūrija vērtē lasījumu un diviem labākajiem piešķir iespēju piedalīties starptautiskā literatūras festivāla „Prozas lasījumi 2020” pasākumos, kas notiks decembra sākumā Rīgā.

REZULTĀTU IZZIŅOŠANAS KĀRTĪBA
Autorus, kurus uzaicinās dalībai prozas lasījumos 14. novembrī Lūznavas muižā „Latgolys prozys skaitejumi 2020”, informēs personīgi, sazinoties uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru. Šo autoru vārdi novembra sākumā tiks izziņoti arī biedrības “Latgolys Studentu centrs” mājaslapā lgsc.lv un latgaliešu kutūras ziņu portālā lakuga.lv.

Autorus, kurus uzaicinās dalībai starptautiskā literatūras festivāla „Prozas lasījumi 2020” pasākumos decembra sākumā Rīgā, paziņos klātienē 14. novembrī Lūznavas muižā notiekošajā pasākumā „Latgolys prozys skaitejumi 2020”.

ŽŪRIJA
1. literatūrzinātniece Maija Burima;
2. dzejniece Anna Rancāne;
3. rakstniece Laima Kota.

ORGANIZATORI
Biedrība “Latgolys Studentu centrs” (konkursa un pasākuma norisi koordinē Ilze Sperga, tel. 29512432, e-pasts ilze@lgsc).

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!