Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” 7. sējuma vāka fragments

APGĀDĀ ‟MANSARDS” IZNĀK KĀRĻA SKALBES “MŪŽA RAKSTU” 7. SĒJUMS

Apgāds “Mansards” turpina izdot Kārļa Skalbes “Mūža rakstus”, 7. sējumā aptverot 1920. un 1921. gadā sarakstīto dzeju, prozu un publicistiku. Grāmatas sastādītājs un Kārļa Skalbes dzīves gājuma apraksta autors – Ilgonis Bērsons, redaktors – Jānis Čākurs, dizaina autors – Zigmunds Lapsa.

Skalbe_vaks-7sej_mazsGrāmatas atvēršana notiks pirmdien, 19. oktobrī plkst. 18.00 grāmatu un kultūrpreču mājā “NicePlace Mansards” Kr. Barona ielā 21a (pagalmā), piedaloties sastādītājam Ilgonim Bērsonam un Kārļa Skalbes mazdēlam, arhitektam un dizaineram Andrejam Legzdiņam no Zviedrijas.

“Mūža rakstu” idejas autors un sastādītājs literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons skaidro, ka 7. sējumā ietilpst daudz rakstu no periodikas, tādējādi veidojot unikālu materiālu un foto pirmpublicējumus, līdzīgi kā iepriekšējos sējumos. Dzīves vēstījumā galvenokārt izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva fondi.
No Ilgoņa Bērsona priekšvārda: ““Mūža rakstu” sestais sējums (2013) noslēdzās ar Kārļa Skalbes bažām par jaunās, viengadīgās Latvijas likteni spīlēs starp vācu iebrucējiem un lieliniekiem, kuru vidū bija latvieši. 1920. un 1921. gads viņam paies parlamentārā cīņā par valsts spēku nostiprināšanu, meklējot izlīdzināšanos starp labējiem un kreisajiem spēkiem, īpaši rūpējoties par nacionālās kultūras izvērsumu.
Joprojām Skalbes publicistikas un esejistikas forma ir “mazās piezīmes”, kas vienlaikus gan subjektīvas, gan objektīvas un, virknē saliktas, uzskatāmi rāda sabiedrības attīstību un satīstību. Protams, līdz ar to viņš iegūst gan atbalstītājus, gan noliedzējus.
Patlaban, kad apdraudēta Ukrainas valstiskā patstāvība, kad ciniski rīkojas Krievijas lielvara, Skalbes “mazās piezīmes” iegūst jaunu elpu – tās palīdz skaidrot tautu attiecības, nesaskaņu starp vārdiem un darbiem, liek domāt par šovinismu un nacionālismu, par bezjēdzīgiem cilvēku upuriem.
1921. gadā atzīmē Skalbes literārās darbības divdesmit piekto gadadienu. Viņš ir radošo spēku briedumā, kad arvien top jaunas pasakas un dzejoļi, meistardarbi. Skalbe gūst ievērību arī Eiropas mērogā.
Jāteic, ka katrs laikmets publicistisku rakstu atkārtotiem iespiedumiem uzliek savu zīmogu. Vairāki īsinājumi bija jau grāmatā “Mazās piezīmes” (1920), un K. Ulmaņa valdīšanas laikā daudz ko nedrīkstēja kritizēt. Šajā izdevumā lasītājiem dota iespēja lasīt Skalbes pirmtekstus un visā pilnībā.”
“Mūža rakstu” 7. sējumā ievietoti Skalbes dzejoļi, pasakas, raksti, tostarp “Itālijas ceļojuma piezīmes”, deputāta runas Latvijas Tautas padomes un Latvijas Satversmes sapulces sēdēs, kā arī vēstules.
Literatūrzinātniekam Ilgonim Bērsonam 2010. gadā piešķirta Latvijas Literatūras gada balva par mūža ieguldījumu latviešu literatūrzinātnē. Manuskripta sagatavošanas darbā viņam palīdz literatūrzinātniece Līvija Baumane.

Kārļa Skalbes “Mūža raksti” tiek veidoti un izdoti ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!