Par mājām, skaistumu un spalvām

Laikam kļūstot aukstākam, visas dzīvas radībiņas meklē kādu mājīgu un siltu vietu.

Mūsu dīķī viss pa vecam. Satiksmi nedaudz apgrūtina sakritušās lapas, bet barības pagaidām netrūkst, un prieks par dzīvi nav gājis mazumā. Dažām pīlēm ir pat mājas, kur samirkušās kājas apžāvēt.

Mēs necepamies ne par politiku, ne par tikumību. Bet ir aktualizējies jautājums – vai skaistumā iespējams glābties?

Pagaidām vēl Mums Patīk lepni dižājas ar svešām spalvām, vēstot par citu veikumu mūzikā, mākslā, literatūrā, teātrī, operā, baletā, kino…

Esiet pacietīgi. Pēc laika mums sāks pašiem savas spalvas augt.

Glābjamies skaistumā un paliekam kopā – Jūsu Mums Patīk

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!