Grāmatas vāka fragments

Klajā nācis Gundegas Repšes jaunākais darbs – prozas un dzejas simbioze “Atlantas”.

“Šis vēstījums ar skalpelim līdzīgu skatienu griež neredzamos cilvēka tapšanas priekšnosacījumus, neartikulēto, kas, izteikts valodā, tik viegli top par īstenību, kura uz saviem pleciem tur pasauli. Sievietes vara un lāsts ir būt Atlantai, kad mīta oriģināltēlu ir izglābis Hērakls, uzsliedams viņam savus pīlārus un tie sabrukuši pār neticīgo, paviršo un vienaldzīgo galvām. Atlantas dvēsele nevar mierīgi stāvēt pie ratiem — Atlantas dvēsele ir sirdsapziņas karte un patības debesjuma balsts vienlaikus.” Ilze Jansone, rakstniece

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!