Grāmatas vāks

Iznācis izstādes “Portrets Latvijā. 20. Gadsimts. Sejas izteiksme” katalogs

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) 3. novembrī tika atklāta izstāde “Portrets Latvijā. 20. Gadsimts. Sejas izteiksme”, kas būs skatāma līdz 2019. gada 24. februārim. Līdz ar šo notikumu apgāds “Neputns” sadarbībā ar LNMM laidis klajā apjomīgu, bagātīgi ilustrētu izstādes katalogu.

Izstāde “PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. Sejas izteiksme” ir viens no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vērienīgākajiem projektiem, kas piedāvā tikšanos ar spilgtāko portretu izlasi vesela gadsimta griezumā. Plašā ekspozīcija un to pavadošais katalogs turpina pētniecību, ko ar lielu bijību pret šo žanru un tā vēsturi aizsācis Rundāles pils muzejs direktora Imanta Lancmaņa vadībā,” izdevuma ievadā raksta tā sastādītāja un izstādes kuratore mākslas zinātniece Ginta Gerharde-Upeniece.

LNMM īstenotais projekts ir turpinājums un vienlaikus epilogs izstāžu triloģijai, kuras bija veltītas 17.–19. gadsimta portreta mākslai Latvijas kultūrtelpā un ar 11 gadu atstarpi (1986., 1997. un 2008. gadā) bija skatāmas Rundāles pilī. 20. gadsimta portretu izstāde, kas notiek gandrīz precīzi pēc tāda paša laika intervāla, rosina rast atbildes uz jautājumiem: kāds bijis portreta žanra statuss 20. gadsimtā un ar ko cilvēka attēlojums vizuālajā mākslā šajā laikā atšķīries no iepriekšējos gadsimtos radītā?

Kā izdevuma ievadvārdos min LNMM direktore Māra Lāce, “periods, kurā notikusi latviešu profesionālās mākslas attīstība, ir nepilni 200 gadi, un puse no tā pieder 20. gadsimtam, kas kopējā vēstures ainā iezīmējas kā viens no trauksmainākajiem, dinamiskākajiem un arī sarežģītākajiem posmiem”. Šajā gadsimtā piedzīvoti divi pasaules kari, trīs okupācijas, izcīnīta, zaudēta un no jauna atgūta Latvijas valsts neatkarība, un šīs vēstures kolīzijas caur cilvēka personības prizmu atspoguļojušās arī portreta žanrā.

Vērienīgajā portretu galerijā, kuru simboliski aizsāk ap 1900. gadu radītais Jaņa Rozentāla pašportrets un noslēdz Imanta Lancmaņa “Pašportrets pie ābolu vainaga” (2011), ievada īpaši šim projektam tapusī rakstnieka Māra Bērziņa eseja “Sejas izteiksme”, kurā autors atzīst: “Domāt par divdesmitā gadsimta latviešiem ir interesanti, taču, iegrimstot apcerē arvien dziļāk, saproti, ka noķert un saturēt kopā visus nekādi nav iespējams, tautieši slīd starp pirkstiem kā magoņu sēkliņas. [..] Mēs esam tik polihromatiski – kā straujas upes, kā rāmi ezeri, kā purva akači, kā uzarti lauki, kā papuves, kā masta priedes, kā lauztas priedes, kā āboli zaļi, dzelteni, sarkani, un vēl un vēl ..”

Apjomīgo un detalizēto izstādes darbu kataloga daļu papildina virkne analītisku rakstu, kuros sniegts dziļāks ieskats izstādes tematiskajās sadaļās. Mākslas zinātniece Dace Lamberga rakstā “Mākslinieka skats uz sevi” pievēršas mākslinieku pašportreta analīzei, profesors Eduards Kļaviņš aplūko Latvijas portretu laikā no 1900. līdz 1945. gadam, publicists un mākslas kritiķis Pēteris Bankovskis – periodu pēc Otrā pasaules kara, mākslas zinātniece un fotogrāfijas pētniece Inta Pujāte – “gaismas rakstīto un gleznoto portretu” jeb fotoportretu 20. gadsimta pirmajā pusē, bet mākslas zinātniece Laima Slava – fotoportreta un mākslas attiecības gadsimta otrajā pusē. Mākslas zinātnieks Jānis Kalnačs sniedz liecības par Otrā pasaules kara un politisko pavērsienu peripetijās zudušajiem portretiem, savukārt mākslas zinātniece, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja Natālija Jevsejeva – ieskatu “portretā ar smaidu” – šaržā un karikatūrā.

Katalogs drīzumā tiks izdots arī angļu valodā.

Sastādītāja: Ginta-Gerharde-Upeniece
Tekstu autori: Pēteris Bankovskis, Māris Bērziņš, Ginta-Gerharde-Upeniece, Natālija Jevsejeva, Jānis Kalnačs, Eduards Kļaviņš, Dace Lamberga, Inta Pujāte, Laima Slava
Redaktore: Antra Bula
Dizains, makets: Inga Ģibiete
Attēlu apstrāde: Jānis Veiss
Apjoms: 656 lpp.
Cena “Neputna” galerijā 39 EUR

Atbalsta: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Valsts simtgades programma

Grāmatu var iegādāties “Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, labākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī interneta veikalā.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!