Grāmatas vāka fragments

Bilingvāla Māras Zālītes dzejas izlase “15 dzejoļi” latviešu un ķīniešu valodā

Izdevniecībā “Dienas Grāmata” klajā nākusi bilingvāla Māras Zālītes dzejas izlase “15 dzejoļi” latviešu un ķīniešu valodā.

Māra Zālīte

15 dzejoļi

Latviešu un ķīniešu valodā

 

Klajā nākusi bilingvāla Māras Zālītes dzejas izlase „15 dzejoļi“ latviešu un ķīniešu valodā.

Māras Zālītes dzeja ir pirmais latviešu autora darbu atdzejojums ķīniešu valodā. Tas dos vienreizēju iespēju ķīniešu lasītājiem iepazīt vienu no izcilākajām latviešu dzejniecēm.

Liu Huižu (Liu Huiru) ir ķīniešu dzejnieks, literatūrkritiķis un ģermānists.

Franks Kraushārs (Frank Kraushaar) ir sinologs, LU profesors un Ķīnas lirikas atdzejotājs vācu valodā.

Atdzejotāji ir Trīres Universitātes zinātniskā projekta “Lirika tranzītā“ (“Lyrik in Transition“) pētnieki.

Atdzejojumi tapuši sadarbībā ar sinoloģi Ievu Lapiņu.

Grāmatas ievadā Ievas Lapiņas priekšvārds

Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska

Grāmata izdota, pateicoties Igora Skoka personiskam atbalstam

Mīksto vāku sējums, 48 lpp., izdota 2019. gada 30. augustā

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!