Publicitātes foto

APGĀDS ”MANSARDS” IZDOD GRĀMATU ”ZIEDOŠAIS ĶIRŠU DĀRZS. TUKUMA IMANTS”

Grāmata atklāj Imanta Ziedoņa personības tapšanu, pirms dzejnieku Ziedoni iepazīst pasaule. Te lasāmas iepriekš nepublicētas vēstules klasesbiedriem, draugiem, skolotājiem un Tukuma pilsētas vadībai. Tukums ir Ziedoņa mīlestība, un grāmatu varam uzskatīt par mīlestības stāstu, kas vieno pilsētu un Imantu Ziedoni.

Tukuma-Imants_vaks_mazsGrāmatas sastādītājs, tukumnieks un publicists Arnis Šablovskis apliecina: ”Dzejnieks un mazpilsēta jau no pirmās satikšanās reizes iemīlējās viens otrā un turpināja šīs attiecības skaisti kopt. Dzejnieka iedvesmas impulss te joprojām turpina augt un nu jau ar zināmu regularitāti piedāvā ziedoniski skaistas izpausmes.”
Šis stāsts līdz šim Ziedoņa lasītājam palicis nelasīts, un grāmatas autors un izdevējs ir pagodināti atklāt lietas, kas par dzejnieku vēl nav pateiktas. Vēstuļu pirmpublicējumi, dzeja, raksti, veltījumi, reti foto, skolotāju un skolasbiedru atmiņu stāsti, kuri atklāj, ka ”Imants jau toreiz literatūrā meklēja problēmas”, Māras Zālītes, Ērika Hānberga, Ivetas Šimkus esejas, kā arī sarunas ar dzejnieka tuviniekiem un laikabiedriem: Ausmu Kantāni-Ziedoni, Gunāru Janaiti, Sarmīti Ēlerti un citiem.
Grāmata ”Ziedošais ķiršu dārzs. Tukuma Imants” lasītāja rokās būs dārgums jo vairāk tāpēc, ka tā ir dziļi personiska un ar šī personiskā palīdzību var pilnveidot lasītāja attiecības ar Ziedoni un pasauli.
Grāmatas atvēršana norisināsies sestdien, 29. augustā plkst 16.30 Tukumā, Katrīnas laukumā pie I. Ziedoņa dzejoļa ”Tukums” objekta.
A. Šablovskis uzsver misiju un atbildību – uzturēt Tukuma un Imanta Ziedoņa mīlestības ziedēšanu. Ziedošais ķiršu dārzs ir dzejnieka simbolisks žests, kas atgādina rūpēties par skaisto.
Grāmata nāk klajā ar Tukuma novada Domes, Tukuma muzeja un laikraksta ”Neatkarīgās Tukuma Ziņas” atbalstu.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!