Grāmatas vāka fragments

Tikko iznākusi lielākā latviešu-angļu vārdnīca!

Apgāds Zvaigzne ABC izdevis ārkārtīgi noderīgu grāmatu – Latvijas Universitātes profesora Andreja Veisberga “Jauno latviešu-angļu vārdnīcu”. Tas ir mūsdienīgs, jauns, papildināts izdevums, kurā ietverts vairāk nekā 66 000 pamatšķirkļu un frāžu. Jaunais izdevums noderēs ikvienam – skolēniem, absolventiem, kas vēlas studēt, studentiem un jebkuram interesentam!

AngluLatvVardnica978-9934-0-3420-6aLīdz šim plašākajā un apjomīgākajā latviešu-angļu vārdnīcā apkopoti gan vienkārši, sarunvalodā lietojami vārdi un izteicieni, gan  frazeoloģismi, piemēram, idiomas, parunas un sakāmvārdi.

Veidojot šķirkli, bez pamatnozīmēm ir doti arī angļu valodā izplatītākie sinonīmi un biežāk lietotie vārdu savienojumi.

Vārdnīca ir veidota atbilstoši mūsdienu valodas prasībām, ņemot vērā angļu valodas pieaugošo lomu un latviešu valodas attīstības tendences.

Jaunākajā izdevumā ietverta arī leksika, kas kļuvusi aktuāla pēdējos gados. Papildināts dažādu sfēru un nozaru terminu krājums, tajā skaitā Eiropas Savienības dokumentos lietotie termini.

Vārdnīca aptver visdažādākos latviešu un angļu valodas slāņus, tajā ir apkopots arī plašs sarunvalodā lietojamo vārdu spektrs, lauksaimniecības, datortehnikas, mūzikas, juridiskā, valsts pārvaldes, dabaszinātņu, mehānikas, bioloģijas, ķīmijas u.c. leksika, kā arī daudzveidīgs variantu un sinonīmu klāsts.

Vārdnīcai ir seši pielikumi: ģeogrāfiskie nosaukumi, angļu neregulāro darbības vārdu formas, lietvārdu neregulārās daudzskaitļa formas, neregulārie īpašības vārdi, skaitļa vārdi un latviešu un angļu mērvienības. Vārdnīcā ietvertie vārdi atbilst mūsdienu pareizrakstības principiem.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!