Tatjana Nežberte. Tekstilmākslas instalācija “Saulainā bērnība”. Foto: Agnese Zeltiņa

Tatjanas Nežbertes laikmetīgās tekstilmākslas instalācija “Saulainā bērnība”

Līdz 30. augustam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) skatāma mākslinieces Tatjanas Nežbertes laikmetīgās tekstilmākslas instalācija “Saulainā bērnība”. Izmantojot netradicionālus materiālus – lietotas intravenozās infūzijas sistēmas caurulītes, autore runā par vecāku vardarbību pret bērniem – kluso epidēmiju, kas īpaši saasinājusies pandēmijas laikā.

“Vardarbība ir kā traips, par kuru kaunamies, jūtamies vainīgi un klusējam. Par to nav pieņemts skaļi runāt ne ģimenē, ne ar draugiem un paziņām,” pārliecinājusies Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas maģistrantūras diplomande Tatjana Nežberte. Pamatojoties uz savu personīgo pieredzi un izceļot dziļi atmiņā noglabātās emocijas, viņa radījusi poētisku un emocionāli spēcīgu laikmetīgās tekstilmākslas objektu “Saulainā bērnība”.

Tatjana Nežberte. Tekstilmākslas instalācija “Saulainā bērnība”. 2020. Autores īpašums.
Foto: Agnese Zeltiņa

Trīsdimensionālajā instalācijā apvienoti tekstilmākslai netipiski materiāli – izlietotas intravenozās infūzijas sistēmas caurulītes, ar kuru palīdzību tikuši ievadīti medikamenti, un tērauda stieples, ko izmanto būvniecībā armatūru siešanā. Resursu izvēli noteica pandēmijas ārkārtējā situācija, kas uz iecerētā darba tēmu, tehnisko izpildījumu un izmantojamajām izejvielām autorei lika palūkoties no jauna skatpunkta. Instalāciju papildina audio materiāls – anonīmi pieredzes stāsti, pastiprinot vizuālā objekta iedarbību.

Tatjana Nežberte. Tekstilmākslas instalācija “Saulainā bērnība”. 2020. Autores īpašums.
Foto: Agnese Zeltiņa

Izpētes nolūkos Tatjana Nežberte iepazinās ar apkopoto statistiku un Rīgas Stradiņa universitātes doktorantes Laumas Spriņģes promocijas darbu par vardarbību ģimenēs. Māksliniece bija pārsteigta par augstajiem rādītājiem, kas raksturo vecāku vardarbību pret bērniem un šobrīd, Covid-19 pandēmijas sakarā, turpina pieaugt ne vien Latvijā, bet visā Eiropā. Ar savu diplomdarbu “Saulainā bērnība” māksliniece cer atvērt sabiedrības acis uz tās nākotni – bērniem.

Tatjanas Nežbertes tekstils ir kā neverbāla dzeja. Izaudzis no plaknes, tas kļūst telpisks un pilnībā maina iesakņojušos priekšstatu par tekstilmākslu kā klasiskās amatniecības jomu.

Plašāka informācija mājaslapā.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!