RUNĀ DZEJNIEKS EDUARDS AIVARS

Dzejas dienu laikā portāls Mums Patīk tribīni atdod dzejniekiem un dzejniecēm.

 

MĒĻŠ SAPNIS

 

Šo nakti pavadīju visatļautās alkās

Kā karavīrs, kurš mostas bezvainīgs

Lai pieskartos tev pateicības šalkās

Ka tikai blakus tev šāds sapnis svētlaimīgs

Nav baiļu man un šaubu tev to stāstīt

Kā zemapziņā svešās malās tvīkt

Jo manas trīsas tavām līdzinās

Tās manu miesu spīdzina un spīdzinās

Kas instinktu līdz galam izzinās?

Kas garam ir, tas gara, miesai – miesas

Ir diena naktij palīgs mazdūšīgs

No lidojuma šī, bez nožēlas un tiesas

Es atgriežos, mums abiem vajadzīgs

 

***

 

MĒS PATIESĪBĀ SLĪDAM

Un grūti noturēties

Ja domā: viena dzīve
Gar logu upe Sīvā

Dievs pastūķēts zem dīvāna

Mēs patiesībā slīdam

Kā kādā aizā reizēm

Kā četri gadi paiet

No partijas mēdz aiziet

Kā gudrākie no prātiem

Un allaž uz kaut kādiem

Pseidodemokrātiem

Tā domājam, ka slīdam

Prom no marta īdām

 

© Eduards Aivars