Runā dzejnieks Eduards Aivars

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, Dzejas dienu laikā portāls Mums Patīk tribīni atdod dzejniekiem un dzejniecēm.

 

KAMĒR NĀKOTNE STAMPĀ ŠURP

Varam paspēt dzīvot tagadnē

Pat divās –

Deklarētajā mucā un

Paisumā

Kas paceļ uzreiz

Visas laivas

 

© Eduards Aivars