Mārtiņš Zaurs "Nesasietie sapņi". Dekoratīvais porcelāns

ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS „20. GADSIMTA 60. GADU MĀKSLAS PORCELĀNA AKTUALIZĀCIJA”

Piektdien, 2015. gada 25. septembrī, plkst. 17.00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (Skārņu ielā 10/20, Rīgā), noslēdzot jubilejas izstādi „Mārtiņš Zaurs (1915–1998). Nesasietie sapņi. Dekoratīvais porcelāns”, aicina piedalīties zinātniskajā seminārā „20. gadsimta 60. gadu mākslas porcelāna aktualizācija”.

Atzīmējot mākslinieka Mārtiņa Zaura (1915–1998) simtgadi, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs turpina iepazīstināt ar daudzpusīgā tēlnieka, grafiķa, literāta bagāto radošo mantojumu un piedāvā palūkoties uz viņa daiļrades citādu aspektu – darbību porcelāna jomā.
Līdz šim brīdim „neiepazītais”, varbūt pat daudziem mākslas ekspertiem, kolekcionāriem un cienītājiem „nezināmais” Mārtiņa Zaura porcelāns, kas darināts 20. gadsimta 50. gadu beigās un vēlāk, jau 60. gadu estētikas un stilistikas ietekmē, raksturo autora spēju radoši, savdabīgi un spoži daudzveidot māksliniecisko pieeju šajā dekoratīvās mākslas jomā. Izstādē, kura vēl tikai līdz 27. septembrim būs eksponēta muzeja telpās, sistematizēta un analizēta autora 50. un 60. gados radītā porcelāna sīkplastika un unikālie dekoratīvo šķīvju apgleznojumi, kas šodien kļuvuši par dizaina ikonām.
Domājot par zināšanu pēctecību, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs 25. septembrī plkst. 17.00 aicina uz sarunu par 1950.–1960. gadu porcelāna mākslinieciskajām kvalitātēm un sasniegumiem. Vadošās nozares pētnieces – mākslas zinātnieces Iliana Veinberga, Irēna Bužinska, mākslinieces Līga Skariņa un Inese Brants – seminārā stāstīs par slavenās porcelāna apgleznošanas darbnīcas „Baltars” (1925–1928) tradīciju turpinājumu un dzīvotspēju arī pēckara ideoloģiski piesātinātās mākslas ietvaros, iezīmēs 20. gadsimta 50. un 60. gadu mākslas dzīves novitāšu atspoguļojumu dažādos kultūras, izglītības un ražošanas procesos, īpaši izceļot Mārtiņa Zaura ieguldījumu mākslas porcelāna attīstībā.
Uz tikšanos laipni aicināts ikviens interesents! Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Ieeja brīva.

Reklāmas plakāts zinātniskajam semināram „20. gadsimta 60. gadu mākslas porcelāna aktualizācija” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 25.09.2015. Mākslinieks: Edvards Percevs

Reklāmas plakāts zinātniskajam semināram „20. gadsimta 60. gadu mākslas porcelāna aktualizācija” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 25.09.2015. Mākslinieks: Edvards Percevs

SEMINĀRA PROGRAMMA:
17.00–17.10 Semināra atklāšana
17.10–17.30 20. gadsimta 50. un 60. gadu dekoratīvais porcelāns
Iliana Veinberga, mākslas zinātniece, kuratore un kritiķe,
Rīgas Porcelāna muzeja speciāliste
Ziņojumā tiks atspoguļota sarežģītā situācija pēckara mākslas dzīvē Latvijā, skaidrojot porcelāna ražošanas attīstību un tā lomu padomju periodā.
17.30–17.50 Mārtiņa Zaura darbības daži aspekti 20. gadsimta 50. un 60. gadu dekoratīvā porcelāna kontekstā
Irēna Bužinska, mākslas zinātniece,
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore
Prezentācijā tiks raksturota Mārtiņa Zaura sīkplastikas un dekoratīvo šķīvju kolekcija saistībā ar Latvijas porcelāna mākslas tradīcijām, apskatīta 50. un 60. gadu darbu stilistika un mākslinieka inovatīvie paņēmieni porcelāna apstrādē.
17.50–18.10 Keramikas nodaļas nozīme latviešu profesionālā porcelāna attīstībā pēckara periodā
Līga Skariņa, māksliniece, keramiķe,
Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore
Lektore runās par Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļas metodisko un pedagoģisko principu attīstību saistībā ar porcelāna materiālu profesionālajā keramikas izglītībā, kursa darbu uzdevumu skiču nozīmi idejas izstrādē un dažādiem diplomdarbu realizēšanas aspektiem Rīgas Porcelāna rūpnīcā, kā arī par radošo mākslinieku-keramikas dizaineru izglītības procesu šodien.
18.10–18.30 20. gadsimta 60. gadu radošie eksperimenti porcelāna apgleznošanā
Inese Brants, porcelāna māksliniece
Māksliniece stāstīs par dažādu tehniku lietojumu porcelāna apgleznošanā un darbnīcas „Baltars” (1925–1928) tradīciju turpinājumu Mārtiņa Zaura daiļradē.
18.30–19.00 Diskusijas un kafija
PASĀKUMA KOORDINATORE:
Agrita Pore, LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja komunikācijas un izglītības darba kuratore

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!