Izstādes afišas fragments

Visa pasaule pie tavām kājām… rakstnieks Arturs Lielais

Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38–4, no 10. jūnija līdz 27. augustam aplūkojama izstāde „Visa pasaule pie tavām kājām… rakstnieks Arturs Lielais”, kas veltīta rakstnieka, ģeogrāfa un izdevniecības darbinieka Artura Lielā piemiņai.

ir grūti aptvert lielas lietas

tāpēc tu nopērc un turi uz galda pieklājīga izmēra globusu

reizi pa reizei šķietami nejauši pagrūd un nomet uz zemes

visa pasaule pie tavām kājām

(Alise Zariņa, Papjēmašē, 2009)

Izstādes atklāšana 10. jūnijā plkst. 17.00. Piedalās Artura Lielā ģimene un bijušie kolēģi no izdevniecības “Liesma”.

Izstāde ir cikla „Dzīves telpa. Nams Brīvības ielā 38 – ievērojamu personību mājvieta gadsimta šķērsgriezumā” turpinājums.

Namā, kura adrese padomju laikā bija Ļeņina iela 38, 6. dzīvoklī, tieši virs rakstnieka Andreja Upīša dzīves telpas, no 1950. gada līdz 1981. gadam dzīvoja rakstnieks Arturs Lielais.

Arturs Lielais dzimis 1920. gada 16. janvārī Valkas apriņķa Plāņu pagastā. Pēc Smiltenes sešgadīgās skolas beigšanas Arturs Lielais kļuva par burtliča mācekli un strādāja Smiltenes tipogrāfijā pie Jēkaba Zušmaņa, vēlāk – Valkā pie grāmatu izdevēja Jāņa Rauskas. Otrā pasaules kara laikā strādāja būvfirmā, kur nelaimes gadījumā sadragāja labo roku un traumas dēļ vairs nevarēja atgriezties burtliča amatā. 1945. gadā Arturs Lielais sāka strādāt Latvijas Valsts izdevniecības korektūrā, bet divus gadus vēlāk ar zelta medaļu pabeidza Raiņa vakara vidusskolu. Arī turpmākās darba gaitas bija likumsakarīgi saistītas ar izdevniecībām – Latvijas Valsts izdevniecības Mācību grāmatu nodaļu, Bērnu un jaunatnes literatūras redakciju, pēc 1965. gada – izdevniecības “Liesma” Jaunatnes literatūras redakciju. Pēckara gados Arturs Lielais uzsāka studijas LVU Ģeoloģijas fakultātē, taču 50. gadu ievērojamo universitātes reorganizācijas procesu rezultātā tā tika likvidēta. Kad 1956. gadā tika atvērta LVU Ģeogrāfijas fakultātes neklātienes nodaļa, rakstnieks atgriezās akadēmiskajā vidē un fakultāti absolvēja ar izcilību. Augstu tika vērtēts Artura Lielā diplomdarbs “Arktikas izpēte”, kas vēlāk kļuva par rakstnieka pirmās grāmatas pamatu un impulsu turpināt rakstniecību.

Tieši 20. gadsimta 60. un 70. gadi iezīmē visraženāko posmu rakstnieka dzīvē. Pēc rūpīgas un sistemātiskas iepazīšanās ar faktoloģisko bāzi un vairākiem aizraujošiem ceļojumiem uz Kubu, Āfriku, Meksiku, Gruziju, Rietumeiropu un Tālajiem Austrumiem, piecpadsmit gadu laikā Arturs Lielais sarakstīja desmit grāmatas: „Arktikas ledos” (1964), „Karību jūras smaragds” (1966), „Karavelas iziet okeānā” (1967), „Konkistadori” (1969), „Inku zelts” (1970), „Uz musonu krastiem” (1970), „Lejup pa Amazoņu upi” (1976), „Pāri Melnajam kontinentam” (1978), „Pie Zambezi un Njasa ezera” (1979) un „Nīlas izteku meklējot” (1981). Šajā laikā rakstnieks ir iztulkojis arī piecpadsmit biogrāfiskā un ceļojumu žanra literārus darbus. Arturs Lielais aizgāja mūžībā pāragri un pēkšņi – 1981. gada 10. februārī, tā arī nesagaidījis savas pēdējās grāmatas „Nīlas izteku meklējot” publicēšanu.

Tieši izdevniecībā “Liesma” izdotie populārie un lielā mērā latviešu padomju grāmatniecības kultūru un vēsturi raksturojošie sērijizdevumi ir Artura Lielā ideju augļi. Pirmā un vairāku paaudžu lasītāju lokam visatpazīstamākā sērija “Piedzīvojumi, fantastika, ceļojumi” (sērijas sākotnējais nosaukums – “Piedzīvojumi un zinātniskā fantastika”) aizsākta jau 1958. gadā un turpinājās teju vai 40 gadu garumā – 1994. gadā tika izdota sērijas simtu divdesmit sestā grāmata. 1966. gadā tika aizsākta sērija “Ievērojamu cilvēku dzīve”, kurā līdz 1988. gadam izdotas 111 grāmatas, 1969. gadā – “Stāsti pār vēsturi” (līdz 1992. gadam izdotas 73 grāmatas) un “Stāsti par dabu” (divdesmit gadu laikā – 43 grāmatas), 1975. gadā izveidota sērija “Latviešu stāsts un novele” un 1978. gadā – “Dzeja jaunatnei”.

Tādējādi Artura Lielā artava neaprobežojas vien ar interesi par kultūru daudzveidību, ceļošanas un vēstures iepazīšanas prieku – vislielākais autora devums ir plašā lasītāju loka apziņa, ka visa pasaule ir tiešām sasniedzama – tepat pie mūsu kājām.

Izstādē izmantoti Lielo ģimenes arhīva materiāli

Īpaša pateicība par atsaucību Artura Lielā meitai Dagnijai Lielajai!

Izstādes autors Arnis Koroševskis

Mākslinieks Ints Sedlenieks

10_06_arturs_lielais

Tuvāka informācija:
memorialiemuzeji.lv
upisamuzejs.lv/

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!