Grāmatas vāka fragments

Vingro un dzīvo ilgi un pilnestīgi!

Apgāds Zvaigzne ABC izdevis Vilmas Kalmes grāmatu “Vingrošana pēc 60”. Šī ir enerģiskās seniores  (86 gadi) alsundznieces Vilmas Kalmes debija grāmatas autores lomā un apliecinājums teicienam “kur kustība, tur dzīvība”.

Grāmatā autore pievēršas fiziskajam aspektam. Regulāra un mērena fiziska slodze stiprina ķermeni un dod spēku organismam. Kalmes kundze smej, ka cilvēki atrunājoties: “es kustos pa māju no rīta līdz vakaram un strādāju līku muguru – kur nu vēl vingros”. Taču  ar to nepietiek, jo darbā visai vienveidīgi tiek nodarbināti tikai daži muskuļi. Pārējie bezdarbībā sarūk un zaudē spēku, locītavas kļūst stīvas, augums sagumst, kauli kļūst trausli. Jebkura vecuma cilvēkam fizisko nodarbību rezultātā uzlabojas kaulu struktūras un nostiprinās kauli. Tāpēc nepieciešams izmantot katru izdevību aktīvi izkustēties – it īpaši pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas. Jo daudzveidīgākas kustības, jo to ietekme uz ķermeni daudzpusīgāka. Un tieši vingrošana ir tā brīnumnūjiņa, ar ko vispilnīgāk var iesaistīt kustībā visu ķermeni, pārliecināta Kalmes kundze. Savu grāmatu viņa veido no divām daļām – īsa paskaidrojoša teorija un apjomīga praktiskā daļa ar gandrīz 500 vingrojumiem (starp citu, visās vingrojumu fotogrāfijās redzama pati autore 85 gadu vecumā!).

“Šo brīnišķīgo grāmatu novērtēs tie, kuri neatkarīgi no vecuma vēlas smelties iedvesmu, kā būt aktīvam, nostiprināt ķermeni, gūt spēku un dzīvesprieku. Vingrojumi ir ar dažādu iedarbību un intensitāti, tādēļ katrs var izveidot sev piemērotu vingrojumu kompleksu. Grāmatu droši var dāvināt enerģiskām kundzēm un jaukiem kungiem dažādos vecumos. Tā būs lielisks palīgs dienas centru sociālajiem darbiniekiem un skolotājiem dinamiskām pauzēm. Neaizmirstiet vingrošanā iesaistīt arī bērnus!” aicina Ilona Palma-Trumare, pirmsskolas iestādes vadītāja un līnijdeju instruktore un viena no grāmatas lasītājām.

“Kāpēc mēs neizmantojam Dieva doto iespēju dzīvot ilgi, saglabājot veselību? Kāpēc, astoņdesmitgadīgam cilvēkam nomirstot, sakām: “Jā, garš mūžs aiz muguras, ir jau laiks…”, bet dejojošu un vingrojošu astoņdesmitgadnieku uzskatām tīri vai par izņēmumu? Būtu normāli sasniegt dziļu vecumu bez slimību parādībām, līdz notiek visa organisma vienmērīga novājināšanās un dzīvības procesu atslābums bez slimībām, sāpēm, ciešanām,” grāmatas ievadā saka autore. Kalmes kundze saka: veselīga dzīvošana sevī ietver trīs pamatprasības: sabalansētu uzturu, stresa līmeņa mazināšanu un regulāru fizisko slodzi. Un pati, būdama aktīvāka un lustīgāka par dažu labu divdesmitgadnieku, ir tam vislabākais pierādījums.

Vilma Kalme dzimusi 1932. gadā Alsungas novadā. Studējusi Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (Latvijas Sporta akadēmijā) un Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā (Liepājas Universitātē). 52 gadus strādājusi Liepājas Universitātes Fiziskās kultūras un sporta katedrā un Latviešu valodas katedrā. Kopš 2010. gada māca veselības vingrošanu senioriem.

Pieejama arī e-grāmata.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!