Publicitātes foto: LNMM izstāžu zāles ARSENĀLS fasāde

Uz rekonstrukcijas laiku slēgs izstāžu zāli “Arsenāls”

Rekonstrukcijas darbu dēļ no 2020. gada 24. februāra slēgs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle “Arsenāls” (Vecrīgā, Torņa ielā 1).

Rekonstrukcijas mērķis ir atjaunot un saglabāt ARSENĀLA ēku, kas šobrīd atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zāle ARSENĀLS ir nozīmīga kultūras vieta Rīgā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un klasicisma arhitektūras paraugs. Lai apturētu ēkas bojāeju, tai nekavējoties jāveic rekonstrukcijas un remonta darbi.

Pēc ēkas publiskās darbības beigšanas un atbrīvošanas no mākslas darbiem VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) uzsāks izstāžu zāles ARSENĀLS rekonstrukcijas būvdarbu pirmo kārtu. Pirmās kārtas būvdarbu laikā paredzēta ēkas fasādes atjaunošana, jumta dzegas remonts, pamatu hidroizolācijas veikšana, logu un pagraba lūku restaurācija. Šos atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada vidum. ARSENĀLA ēkas pirmās kārtas būvdarbu veikšanai iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “RERE MEISTARI 1”.

Vienlaikus ar 1. kārtas būvdarbiem norit 2. kārtas projektēšanas process, kas attiecas jau uz ēkas iekštelpām, un izpildes rezultātā ļaus veidot izstāžu zāli par mūsdienīgu vietu mākslas darbu eksponēšanai un sabiedrības aktivitātēm. Visu projektēšanas darbu autori ir Aldis Polis un Elita Pole, ar viņiem VNĪ ir noslēguši līgumu, un darbu paredzamais izpildes termiņš ir šā gada vidus.

LNMM izstāžu zāle ARSENĀLS ir viena no lielākajām mākslas izstāžu zālēm Rīgā. Tā izvietota nozīmīgā arhitektūras piemineklī – 19. gadsimta 20.–30. gados krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā muitas noliktavas ēkā jeb arsenālā, kas 1980. gadu otrajā pusē pielāgots mākslas darbu glabāšanas un izstāžu funkcijām.

Kopš izstāžu zāles ARSENĀLS atvēršanas 1988. gadā, tajā ir notikuši nozīmīgi mākslas un kultūras pasākumi: Latvijas un ārzemju mākslinieku personālizstādes, konceptuālas mākslas izstādes no muzeja krājuma, starptautiski izstāžu projekti, performances, koncerti un izglītības programmas. Šajos gados kopējais apmeklētāju skaits pārsniedzis miljonu.

Līdz šim ARSENĀLĀ glabājās arī nozīmīga LNMM krājuma daļa, kas pārstāv laika periodu no 20. gadsimta otrās puses līdz mūsdienām. Tajā ietilpa vairāk nekā 28 000 vienību – gleznas, grafikas darbi, skulptūras un mākslas objekti. Jau ir uzsākta šīs krājuma daļas pārvietošana uz jauno Muzeju krātuvi Pulka ielā 8, Rīgā, kur mākslas darbi radīs pastāvīgo mājvietu.

Vēl līdz 23. februārim apmeklētājiem ir iespēja apskatīt Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizēto starptautisku zinātniskajai fantastikai veltīto izstādi “Nenorunātās tikšanās” ARSENĀLA Lielajā zālē, Ievas Kraules-Kūnas personālizstādi “Hot Babas” Radošajā darbnīcā 2. stāvā un ARSENĀLA telpās integrētu Elīnas Vītolas projektu “Izplatītas glezniecības un sadzīves problēmas – personālizstāde”.

Visas trīs izstādes pavada plaša pasākumu programma, aicinot apmeklēt ekskursijas, “Sarunas muzejā”, lekciju, tikšanās ar māksliniekiem un kuratoriem, radošas darbnīcas, kā arī īpašu senioru pēcpusdienu.

Raksta attēlā: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles ARSENĀLS fasāde pirms rekonstrukcijas

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!