Attēls: Kristina Olleka & Kerts Vīarts

Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2020 pārceļ programmas norisi

No 9. aprīļa līdz 18. aprīlim Rīgā bija ieplānota starptautiskā laikmetīgās mākslas notikuma Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) 2020 atklāšana, piedāvājot apmeklētājiem daudzveidīgu izstāžu, diskusiju, simpoziju un meistarklašu programmu ar vairāk nekā 60 dalībniekiem no 13 valstīm. Ņemot vērā ārkārtas situāciju pasaulē un Latvijā, biennāles atklāšanas notikumi tiek pārcelti uz vasaras periodu, cerot, ka notikumu attīstība dos iespēju pēc pašizolācijas un karantīnas perioda cilvēkiem atkal satikties un pieredzēt mākslas norises klātienē.

Biennāles komanda turpina strādāt pie dažādiem scenārijiem un ir gatava pielāgoties arī attālinātiem formātiem. Šajā pasaulei sarežģītajā laikā, kad digitālā saziņa daudziem ir kļuvusi par galveno komunikācijas veidu, virkne biennāles izstāžu un citu norišu ieguvušas vēl aktuālāku nozīmi, pievēršoties mūsdienu digitālā laikmeta mantojumam un tā ietekmei uz mūsu uztveri, domāšanu un attēlu kultūru kopumā. Minētajā kontekstā īpaši izceļami tie biennāles programmā pārstāvētie darbi, kas  apvieno fizisko un digitālo telpu, radot alternatīvas saiknes starp mākslas darbu, subjektu un objektu un attīstot jaunu pieeju izstādes, izplatīšanas un uztveres jēdzieniem.

Attēls: Kristina Olleka & Kerts Vīarts. EXHIBIT_ONSCROLL (on view), 2017/2020

Šis laiks noteikti kļūs par nozīmīgu atskaites punktu, kādā pasaulē turpmāk dzīvosim un arī, kā tas atsauksies uz mākslas procesiem. Tā kā daļa darbu tiek radīti biennālei īpaši un vēl ir procesā, varam gaidīt arī eksperimentus, kas reaģēs uz šobrīd notiekošo pasaulē. Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2020 ir apņēmības pilna iespēju robežās īstenot plānoto programmu, aicina visus iedzīvotājus ievērot piesardzību un rūpēties par savu un sev līdzās esošo cilvēku veselību. Par aktuālajiem biennāles norises datumiem lūdzam sekot šeit.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā, tiecoties fiksēt un mākslas festivāla formātā piedāvāt kopīgi izprast pasaulē notiekošās pārmaiņas, kuras mums nepieciešams ne tikai redzēt, bet arī iztēloties, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!