Grāmatas vāka fragments

“Neputns” izdod monogrāfisko mākslas albumu “Purvītis”

Mākslas albumā “Purvītis” lasāms Kristiānas Ābeles pētījums “Ainava ar gleznotāju”. Albuma sastādītāja Laima Slava, tekstu autori: Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš, Māra Lāce. Dizains: Inese Hofmane. Attēlu apstrāde: Inese Hofmane, Jānis Pauzers.

Vilhelma Purvīša vārds, šķiet, varētu būt vienīgais, kuru saistībā ar latviešu mākslu zina pat paviršs interesents. To spoži atklāja arī Orsē muzejā Parīzē lieliskas atsauksmes guvusī Baltijas simbolisma mākslas izstāde, kurā tieši Vilhelma Purvīša darbi izcēlās ar savu meistarību un ainavas žanram unikālu, suverēnu izteiksmes spēku, atgādinot par viņa darbu starptautiskajiem panākumiem jau meistara jaunības laikā 19./20. gs. mijā un 20. gs. sākumā.

Lai gan gadu gaitā ir sakrājies lielāks skaits šim izcilajam gleznotājam veltītu izdevumu, tomēr jāatzīst, ka līdz šim neviens no tiem nespēj sniegt patiešām vispusīgu un vizuāli kvalitatīvu ieskatu viņa dzīvē un daiļradē. Šo robu aizpildīt meistara 150. jubilejas noskaņās tiecas jaunais izdevums, kas ietver apjomīgu viņa darbu albumu ar LNMM direktores Māras Lāces ievadu un dr. art. Kristiānas Ābeles padziļinātu un jaunām atklāsmēm bagātu pētījumu “Ainava ar gleznotāju” par Vilhelma Purvīša dzīvi un darbību mākslā.

Šis izdevums tiecas dot iespēju ieraudzīt gandrīz visus meistara apzinātos darbus gan Latvijā — muzejos un privātkolekcijās —, gan muzeju kolekcijās citviet. Gan Kristiāna Ābele, gan Vilhelma Purvīša jubilejas izstādes veidotāja, LNMM glezniecības fondu glabātāja Aija Brasliņa ir apzinājušas meistara darbu iespējamās atrašanās vietas, precizējušas datējumu un izvērtējušas to autentiskumu. Kā zināms, īpaši traģisks ir Purvīša izvēlēto darbu krājuma zudums, ko mākslinieks bija izvēlējis pats savam muzejam, Otrā pasaules kara izskaņā.

Profesionāli izcilu darbu šīs grāmatas tapšanā ir ieguldījusi grāmatas māksliniece Inese Hofmane. Lai šis izdevums patiešām sasniegtu tam uzstādīto mērķi, tam nepieciešams arī poligrāfiski augstvērtīgs īstenojums, ko īstenojusi Jelgavas tipogrāfija.

Grāmata “Purvītis” ir fundamentāls ieguldījums latviešu profesionālās mākslas pamatvērtību izpētē un tās izcilāko sasniegumu augstvērtības apliecinājumā, lielisks palīgs mūsu kultūras sasniegumu popularizēšanā.

Literārā redaktore Māra Ņikitina.

Tekstu autori: Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš, Māra Lāce.

Tulkotāji angļu valodā: Valdis Bērziņš, Iveta Boiko.

Angļu teksta korektore Iveta Boiko.

Dizains, makets: Inese Hofmane.

Attēlu apstrāde: Inese Hofmane, Jānis Pauzers

Grāmatu var iegādāties “Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, www.neputns.lv un labākajās Latvijas grāmatnīcās.

“Neputna” cena: € 50

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Arctic Paper un Jāņa Zuzāna personīgu atbalstu.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!