Grāmatas vāks

Nāk klajā Sandras Ratnieces debijas dzejas krājums „Šķietami klusu”

Jāņa Rozes apgāds izdevis laikraksta „konTEKSTS” galvenās redaktores Sandras Ratnieces debijas dzejas krājumu „Šķietami klusu”.

„Tālumā

vējdzirnavas blāv,

miglas ratu pieaudušas

pie debesīm.”

Grodums un dziļums – šādi varētu kodolīgi raksturot dzejnieces pirmo krājumu, kurā iekļauti gan beidzamajos gados, gan senāk sarakstītie darbi. Grāmatai ir trīs daļas: pirmo veido dzejoļu cikls “Vasjuganas plostnieces dziesmas” par autores dzimtas pieredzēto izsūtījumā Sibīrijā,  otro – cilvēka emociju un dabas simbiozes atainojums, trešo – dzimtas mājām un mūsdienu reālijām veltīti dzejoļi.

„Tā ir dzeja, kas nesteidzas būt emocijās un izjūtu izpausmēs atvieglināta un poētiski glāsmaina. Drīzāk to varētu saukt par ilgi aizturēta pārdzīvojuma akumulācijas un izaudzēšanas dzeju. Tas ir kā no aizturētā un noklusētā dzīlēm izcelts smagums, kura dēļ dzejas intonācija ir ārēji atturīga. Un kontrastā šai atturībai – siltums. Šādu siltumu naktī var izstarot saules gaismas enerģiju uzkrājusi akmens mūra siena. Šo īpatnību dēļ Sandra Ratniece spēj savā dzejā apvienot lirisko pusi (to, kurā nolasāma sievietes emociju pasaules reģistri) ar episko, vērojošo, vispārinošo intonāciju. Vārda matērija te ir vienlaikus caurspīdīga un blīva, skaniski bagāta, tomēr ne brīdi nekļūdama ornamentāli izklaidējoša.” par krājumu „Šķietami klusu” saka dzejnieks un atdzejotājs Māris Salējs.

Sandra Ratniece (1969) trešo gadu ir laikraksta „konTEKSTS” galvenā redaktore. Ieguvusi filoloģijas doktores grādu par literāro jūgendstilu. Aktīvi iesaistījusies zinātnisko konferenču organizēšanā gan Latvijas Universitātē, gan Rēzeknes Augstskolā, sastādījusi un rediģējusi zinātniskus rakstu krājumus, docējusi un docē vairākās augstskolās, regulāri raksta recenzijas par latviešu un cittautu literatūras tulkojumiem latviešu valodā. Jau vairākus gadus organizē un vada Latvijas Rakstnieku savienības jauno literātu radošo semināru „Aicinājums”. Ir bijušas publikācijas žurnālos „Domuzīme”, „Jaunā Gaita”, mēnešrakstā „KonTEKSTS”, „Latvijas Avīzes” pielikumā „Kultūrzīmes”.

Krājuma redaktors ir daudzu latviešu autoru skolotājs un padomdevējs, dzejnieks, atdzejotājs un esejists Jānis Rokpelnis. Atturīgo, klusināti emocionālo vizuālo ietērpu veidojusi Lilija Berzinska.

Krājums izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Autore pateicas Latvijas Rakstnieku savienībai par iespēju radoši strādāt Dubultu Rakstnieku namā.

Grāmata ir pieejama visās labākajās Latvijas grāmatnīcās.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!