Foto: Aigars Truhins

Multimākslinieka Artūra Bērziņa spilgtāko darbu apkopojums grāmatā

Iznākusi multimākslinieka Artūra Bērziņa grāmata “Tēla dialektika”, divdesmit gadu radošā darba kopsavilkums. Grāmata izdota apgādā Zvaigzne ABC, un tās 232 krāsainajās lappusēs redzamas mākslinieka izcilāko darbu reprodukcijas, kā arī viņa radošās darbības pārskats gan autora paša skatījumā, gan skatā no malas. Grāmatas teksts ir latviešu un angļu valodā.

Artūrs Bērziņš ir mākslinieks, kas ieguvis skandalozu slavu gan Latvijā, gan ārpus tās. To radīt palīdzējušas gan pārdomātās un vienlaikus izaicinošās performances, gan gleznu filigrāni nostrādātā estētika, gan britu ekstrēmā metāla grupas “Cradle of Filth” jaunākajiem albumiem radītie vizuālie materiāli un videoklipu režija. Viņa darbi un izstādes vilina un uzrunā ar komplicēto tēlu struktūru, izcilu tehnisko meistarību, klasisku skaistuma izjūtu un neatkārtojamu – ironisku un gudru – humora izjūtu. Grāmatā “Tēla dalektika” ir atspoguļots mākslinieka paveiktais vizuālajā mākslā no studiju gadiem līdz pat 2021. gada izstādēm – eļļas gleznas, rastra grafika, performances, skices, procesa aizkulises, kā arī autora pārdomas par mākslu un sevi 10 nodaļās. Tāpat pievienots arī mākslas zinātnieces un rakstnieces Ievas Melgalves priekšvārds, kā arī Aigas Leitholdes intervija ar mākslinieku. Artūrs Bērziņš norāda: “Ceru, ka teksts ļaus vērotājam skaidrāk izprast manas mākslas vēstījumu, tās kontekstu, saredzēt aiz kalambūra virsslāņa apslēptos jaunās nopietnības meklējumus masu sabiedrības apstākļos, neviennozīmības mijiedarbību ar skaidrību, un ironijas saderību ar traģisku dzīves uztveri. Pretrunu cīņā un vienotībā izšķiļas dzīves dzirksts.” Mākslas pētniece Ieva Melgalve atzīmē grāmatas iznākšanas nozīmi Latvijas mākslas ainā: “Respektabls un kvalitatīvs mākslinieka darbu un pasaules uzskata pārskats ļauj saskatīt viņa darbos dziļākus slāņus, kas Artūra Bērziņa gadījumā ir īpaši svarīgi. Pirmajam iespaidam – par ironiju, erotiku un provokāciju – nevajadzētu palikt pēdējam. Viņa darbi ir intelektuāli, estētiski un nereti arī ētiski paradoksi, kuru risināšana ir vienlaikus neērta un aizraujoša.” Poligrāfiski kvalitatīvā, biezā un aizraujošā grāmata būs interesanta gan daudzajiem Artūra Bērziņa mākslas cienītājiem, gan arī tiem, kas ar to iepazīsies pirmoreiz.

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!