Grāmatas vāka fragments

Klajā nācis Ilzes Jansones romāns “Insomnia”

Izdevniecībā “Dienas Grāmata” atkārtoti klajā nācis Ilzes Jansones romāns “Insomnia”.

 

Ilze Jansone

INSOMNIA

 

“Divpadsmit gadus pēc romāna “Insomnia” sarakstīšanas tam joprojām ir īpaša vieta latviešu literatūras vēsturē kā pirmajam prozas darbam, kas izvērsti vēsta par divu sieviešu iemīlēšanos. Tā galvenā varone teoloģijas studente Padma, kristiete būdama, vēlas ievērot baznīcas noteikumus, tāpēc homoseksuālas attiecības viņai ir aizliegtais auglis. Tomēr pēc pretošanās kārdinājumam, kas novedusi Padmu depresijā, viņa uzsāk kaislīgu kopdzīvi ar liktenīgo sievieti Rasu.

Par abu varoņu mīlestību un šķiršanos grāmatā vēstīts aizraujoši un aizkustinoši: netrūkst nedz asprātīgu 21. gs. sākuma Rīgas realitātes un jauno intelektuāļu vides aprakstu, nedz kultūrvēsturisku atsauču un slēptu nozīmju, tā radot daudzslāņainu, detaļās baudāmu tekstu.”

Anna Auziņa, dzejniece un literatūrzinātniece

 

“Kaislīgi izstāstīts stāsts par ilgām pēc Dieva, otra cilvēka un sevis ieraudzīšanas viņu acīs. Jutekliski aprakstīti visi atkarību un līdzatkarību elles loki, kā arī atklāts mīlestības vispārcilvēciskums un dievišķums, neierobežojot to cilvēku izdomātu noteikumu kanonos. Autore atklāj savu varoni visā tās cilvēcīgumā un īstumā, līdz ar to dāvājot ikvienam no mums, kuram atpazīstama atkarīgu vai līdzatkarīgu attiecību pieredze, iespēju tikt ieraudzītiem.”

Inga Gaile, dzejniece un rakstniece

 

Ilze Jansone (1982) literatūrā debitējusi 2006. gadā ar garstāstu “Viņpus stikla”. Līdz šim iznākuši četri romāni: “Insomnia” (2010; 2022), “Vienīgais” (2015), “Vīru lietas” (2020), “Laika rēķins” par rakstnieci Ilzi Šķipsnu (2021, romānu un monogrāfiju sērijā “Es esmu…”) un stāstu krājums “Umurkumurs jeb Ardievas feminismam” (2013). Beigusi Latvijas Universitāti, iegūstot doktora grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē.

 

Grāmatas mākslinieki Sarmīte Māliņa un Oskars Stalidzāns

 

Cieto vāku sējums, 208 lpp., atkārtoti izdota 2022. gada 13. aprīlī

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!