Izstāde “Jaunvārdi” Raiņa bērnības muzejā

Raiņa muzejā “Tadenava” līdz 31. augustam skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras studentu un pasniedzēju ilustrāciju izstāde “Jaunvārdi”.

Rainis savā radošajā mūžā darinājis jaunus vārdus, pārveidojot jau esošos un arī “atdzīvinot” senus un aizmirstus vārdus. Ar Raini latviešu dzejas valodā un arī plašākā valodas lietojumā ir ienākuši tādi vārdi kā mīla, vizma, dima, veldze, tāle, brīve, brīns u.c. Ja mūsdienās jauni vārdi visbiežāk top, lai rastu latvisku apzīmējumu tehnikas jaunieviesumiem, nevis raksturotu vai paustu emocijas vai filosofiskus redzējumus, tad Raiņa radītie vārdi ir ar citu – spēcīgāku – emocionālo ietilpību.

Arī Latvijas Mākslas akadēmija ir vieta, kur rodas “jauni vārdi”. Tikai nevis valodā, bet gan Latvijas vizuālās mākslas un ilustrācijas vidē. Tādi paši “jaunvārdi”, tikai citā nozīmē un kontekstā nekā Raiņa radītie, – jaunie Latvijas mākslinieki. Izstādē Jaunvārdi varam atrast abas vārdkopas interpretācijas: 25 ilustrāciju sērijā aplūkojami Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras studentu un pasniedzēju radītie darbi. Katrā ilustrācijā attēlots viens paša mākslinieka izvēlēts Raiņa radīts jaunvārds. Tā ir simboliska un jēdzieniska savienošanās ar Raiņa jaunradītāja garu, paverot plašāku skatu uz viena vārda simbolisko jēgu un radot savdabīgu vizuālu Raiņa jaunvārdu vārdnīcu.

Izstādē piedalās: Ieva Baumgarte, Aina Bikše, Rūta Briede, Ivita Brūdere, Jekaterina Fraimene, Linda Jākobsone-Viškere, Eila Kalve, Maija Kikuste, Renāte Kloviņa, Agate Lielpētere, Rebeka Lukošus, Kristīne Martinova, Līva Ozola, Normunds Ozols, Juris Petraškevičs, Andrejs Sidoss, Sanita Skvarnaviča, Vivianna Maria Staņislavska, Artjoms Tarasovs, Didzis Upens, Baiba Vanaga, Patrīcija Māra Vilsone, Gvido Vizulis, Kristiāna Zihmane, Anna Zvaigzne.

Izstāde tapusi Latvijas Mākslas akadēmijas un Raiņa muzeja “Tadenava” sadarbībā; izstādes kuratori: Rūta Briede, Patrīcija Vilsone; izstādes koordinators: Aleksejs Koškins.

Tuvāka informācija pa tālruni 65 229 391 vai e-pastu tadenava@memorialiemuzeji.lv, kā arī mājaslapās – šeit un šeit.

Informāciju sagatavoja Lelde Uzkure, Raiņa muzeja “Tadenava” speciāliste

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!